Museum pedagogy

Múzeumpedagógia

További információk, bejelentkezés: bajaimuzeum@gmail.com,  79/324-173

 

A Türr István Múzeumba érkezőknek állandó és időszaki kiállításainkon kívül (óvodás kortól felnőtt korig) többféle izgalmas ismeretszerző, alkotó és játékos programot kínálunk. A legkisebbeknek mesés szerepjátékos és kézműves foglalkozásokat tartunk, az általános iskolás diákoknak élmény-alapú tanórákat, műhely-foglalkozásokat, a középiskolás diákcsoportoknak 90 perces komplex múzeumi órákat, alkotóműhelyeket, a felnőtteknek ismeretterjesztő előadásokat szervezünk.

A múzeumpedagógiai programokban fontos szerepet kap az interaktivitás és a kulturális összefüggések kooperatív feldolgozása. A múzeumi órákon, a kiállítások segítségével a gyerekek megismerkedhetnek Baja történelmének, nemzetiségi, vallási sokszínűségének, sajátos társadalmi, etnográfiai, művészeti, kulturális életének változásaival, fejlődésével, átalakulásával. A naptárhoz, népszokásokhoz, egyházi ünnepkörökhöz kötődő, állandó múzeumi órák és a helyi tantervhez illeszkedő programok kínálata mellett az időszaki kiállítások tematikájához kapcsolódó múzeumi órákat is tartunk.

Minden esetben a múzeum épületének, a hely szellemének és a kiválasztott kiállítás üzenetének megismerése a cél, miközben figyelembe vesszük az adott korosztályi sajátosságokat, a tananyaghoz való konkrét kapcsolódási lehetőségeket és a pedagógusok egyéni kéréseit is.

A múzeumpedagógiai foglalkozások a gyermekek és a pedagógusok számára egyaránt hasznosak, mert szervesen kapcsolódnak a nemzeti alaptanterv és a helyi tanterv meghatározott követelményeihez, erősítik a fiatalok helyi identitástudatát, és fontos kompetenciákat fejlesztenek.

A múzeumi órák célja, hogy kézzelfoghatóvá, élményszerűvé tegyék az iskolában tanultakat, résztvevői kipróbálhassanak olyan tevékenységeket, amelyekről ez idáig csak hallottak vagy csak olvasni volt lehetőségük.

Ha pontosan tudja, milyen szakmai segítségre van szüksége, vagy éppen nincs határozott elképzelése arról, milyen módszerrel tehető élővé múltunk, közös szellemi és tárgyi kulturális örökségünk, vegye fel a kapcsolatot velünk: szakembereinkkel közösen választhatják és alakíthatják ki a legmegfelelőbb lehetőséget!

 

A TÜRR ISTVÁN MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSAI (2013)    

Türr István Múzeum (Deák Ferenc u.1.)

Állandó kiállítások

2013. január 01 – 2013. december 21.

1.    Múzeumismereti programok

-    Múzeumi felderítő
A várostörténeti, néprajzi kiállítások termeiben ismerkedés a múzeummal, a múzeum kiállításain keresztül Baja sajátos történelmének, társadalmi, kulturális életének változásait, fejlődését, átalakulását bemutató foglalkozások.

Általános ismeretek a múzeumról és a hozzá kapcsolódó szakterületekről. Megismerkedünk a régész, néprajzos, művészettörténész, történész, restaurátor munkájával, kik ők és mivel foglalkoznak?

Műhelymunkák:

Tárgyak megfigyelése és reprodukálása
      - Fonaltérkép készítése
      -  Tapintódoboz
      -  Apróból óriásit…
-  Memória
-  Emlékezés…
      -  Konzerváló játék
- Az elhagyott csomag titka
- Törésvonalak mentén
- Képkiegészítés

2.    Az állandó kiállításokhoz kapcsolódó programtervezet

Élet a Dunán c. állandó kiállításhoz

Víz és ember együttélése

- Víz, víz tiszta víz
Ismerkedés a vízzel, mint az élet nélkülözhetetlen alkotóelemével. Próbára tesszük mit tud, az orr, megkülönbözteti a különböző fajta vizeket? És az ízlelés? Játékos és kísérletező feladatok vízzel. Mire használták? Mire használjuk? Mi történik ha szennyeződik? Vízpróba szaglással, ízleléssel, beszélgetés a víz szerepéről, kísérletezések.
- Gazdag vizek és vizenjárók
A víz, mint élőhely, felfedezése és a Duna élővilágának kiismerése, a halfajták, a halász, pákász életmódjának és eszközkészletének megismerése a múzeumi tárgyak, dokumentumok tükrében.
-    „…ritkán szárad a halász.”
Halászat, ártéri gazdálkodás módjai, halászok életmódja. Halfogás kézzel, a laptáros talánya, jég alatti halászat.
-    Halászeszközök körében
A kukucskától a pirityen át a csobbantóig. Izgalmas kalandozás, a halászeszközök világában. Hálókötés, rekeszték készítése.
-    Vízi közlekedés és hajómalmok
Ismerkedés a vízi közlekedés fajtáival, tutajozással, hajóvontatással, supérok és révészek mesterségével.
-    Halkereskedelem és céhes idők
      A halászcéhbe szerveződünk a szituációs játék során. Céhpecsét, mesterlevél, cégér,
      zászló készítése.

 Néprajzi csoportok Baja környékén c. állandó kiállításhoz

-    Szorgos kezek szőttese
Szövés, fonás, körmönfonás.
-    „Félre gatya, pendely…”
Viseletkultúra, kiöltözés.
Beöltözés. Szalagkészítés/festés.
-    Kacskaringós indák között
Bútortörténet, paraszti bútorfajták és használatuk.
Bútorfestés.
-    A cizellőr munkái
A bajai ötvösség kiemelkedő alkotásaink szemrevételezését, követően választható foglalkozás: ékszerkészítés, dombornyomás, pénzverés.

A múzeumi órákat vezeti: Kothencz Kelemen néprajzkutató, Kothencz-Nagy Orsolya múzeumpedagógus.

Baja 300 éve város c. állandó kiállításhoz

1.    Utazás téren és időn át. A város arcának változásai. Híres bajaiak, neves bajai épületek (6 – 18 év)
2.    Fegyverek és emberek – harcok és történelem. Mi a fegyver? A kőbaltától a koltig. (14-18 év)
3.    A város gazdasága – a céhes ipar és történeti emlékei Baján. Pecsétnyomat, tervrajz készítése: Milyen lesz Baja 2100-ban? (6 – 14 év)
4.    Társasági élet egy bácskai városban. Baja legrégebbi civil mozgalmának, a Bajai Céllövész Egyletnek bemutatása (14 – 18 év)
5.    Meséljünk a kicsi vizának! (Játékos, mesés helytörténet)
6.    A kis vakond nadrágja (fonás, szövés, varrás)

A múzeumi órákat vezeti: Merk Zsuzsa történész muzeológus.

Műhelymunkák:

-     Evlia Cselebi világa
       Török papucs, szablya, sipka, keszkenő, kargöz játékhoz bábkészítés, török papír
       készítése avagy márványozás.
Céhes szervezkedés
-     Mester, legény, inas
A nagy veszedelem
-     „Tüzet viszek ne lássátok…” makettkészítés
Szabadság és harc
-    „Kossuth Lajos azt üzente…”: huszárcsákó, zászló, tüzércsákó, női tarsoly, dob, kokárda.
       Iparosság
-    Mézeskalács, kékfestő és falfestő mesterség.
Polgári idők
-    Céltábla festés, legyező, báli füzet, párta, sulytás készítése.

A múzeumi órákat vezeti: Merk Zsuzsa történész muzeológus, Kothencz-Nagy Orsi múzeumpedagógus.

3.    A környezettudatos nevelés múzeumpedagógiai foglalkozásai:

Az ökotudatos nevelés kiemelt, központi témája a pedagógiának, tantervi anyag is. Baja földrajzi helyzete, a Gemenc közelsége, a Türr István Múzeum halászati gyűjteménye  predesztinálja a múzeumot a környezeti nevelésnek a múzeumpedagógiában való alkalmazására.

Mindent hasznosító dédapáink – A hulladék hasznosítása régen és ma (a környezeti nevelés, a fenntarthatóság kérdései a múzeumpedagógiában)

Károsítod a környezetd? Népek, kultúrák, ökológiai lábnyomok. (Játékos foglalkozás arról, ki, mennyire károsítja környezetét – akkora a lábnyoma.)

A múzeumi órákat vezeti: Merk Zsuzsa történész muzeológus, Kollárné Éber Orsolya művelődésszervező, restaurátor asszisztens.

 

4. Jeles napokhoz, szakrális és nemzeti ünnepekhez, jubileumi napokhoz kötődő foglalkozások

A népszokásokhoz kötődő, állandó múzeumi órák és a helyi tantervhez illeszkedő programok kínálata mellett az időszaki kiállítások tematikájához kapcsolódó múzeumi órákat is tartunk.

Múzeumi órák óvodásoknak (3-7 év):
1.    Január: A múzeum bemutatása. Kik dolgoznak és mivel folalkoznak a múzeumban? Kézműves foglalkozás: agyagozás.
2.    Február: Farsang (fogalma, szokások, farsangi bál a különböző nemzetiségeknél, préló, sváb bál). Farsang Baján ( a város különböző területein hogyan ünnepeltek, mi volt a közös és mi az eltérő?) Kézműves foglalkozás: bohóckészítés
3.    Március-április: Húsvét Beszélgetés az ünnepről (a húsvét ünneplése a különböző nemzetiségeknél, a húsvéti tojásról, a barka szerepéről). Kézműves foglalkozás: papírtojás készítése, díszítése, tojásfestés.
4.    Május: Pünkösd. A pünkösdi király és a királynő szerepe, pünkösdi ladikázás – Szeremle, májusfa állítás szokása. Kézműves foglalkozás
5.    Szeptember: Szent Mihály hava, Kisboldogasszony napja. Beszélgetés Szent Mihály cselekedeteiről: a művészet különböző területein, jó és gonosz cselekedete és annak megítélése. Néprajzi vonatkozások: az állatok visszahajtása. Kézműves foglalkozás
6.    Október: Betakarítás. Szent Mihály nap utáni tevékenységek. Kukorica. Vetése, kapálása, törés, morzsolás kézzel (gyerekek részvételével), eszközök bemutatása, tárolás, hasznosítás, stb. Kézműves foglalkozás: csutkababa készítése
7.    November: Halászat. A kiállítás megtekintése után beszélgetés a halászatról, a halászati eszközökről, szokásokról, ünnepekről.
8.    December: Advent. Karácsony. Szent Miklós, Luca-nap, betlehemezés, Jézus születése, Aprószentek. Kézműves foglalkozás.

A múzeumi órákat vezeti: Kothencz Kelemen néprajzkutató, Kothencz Nagy Orsolya múzeumpedagógus, Czick Ferencné könyvtáros.

Múzeumi órák általános iskolásoknak (7-15 év):

1.    Március: Gergely-nap. Gergelyjárás. Iskolás gyermekek adománygyűjtő, iskolába toborzó, köszöntő, színjátékszerű szokása. Kézműves foglalkozás: püspöksüveg készítése papírból
2.    Március-április: Húsvét. A húsvéti szokások felelevenítése. Cifra gyümölcsök készítése.
3.    Április: Szent György napja. Sárkányölő Szent György napja a lovagok, a lovasok, fegyverkovácsok, szíjjgyártók védőszentje. Az állatok tavaszi kihajtásának hagyományos napja. Ismerkedés a pásztortársadalom tagjaival, azok eszközeivel. Szent György napi szokások bemutatása.
4.    Május: Jánoska-eresztés. A gyónási titkot megőrző cseh vértanú ünnepe, a hajósok, dereglyések, hídvámosok védőszentje. Szent János-szobor készítése agyagból, tutajgyártás nádból, majd díszes felvonulással ezek vízre tétele.
5.    Június: Páduai Szent Antal ünnepe. Szent Antal napi sokadalom. Imerkedés az ötvös mester szerszámaival. A hagyományos Szent Antal napi vásáros ajándékok, gyűrűk és fülbevalók készítése vékony fémlemezből.
6.    Június: Szent Iván napja. Az éjszaka csodái. Weöres Sándor versek megelevenítése.
7.    Szeptember: Szüreti eszközök bemutatása, mustnyerés és –nyelés.
8.    Október: Dömötör napja – dömötörözés. Juhászok elszámoltatása, juhászbál rendezése. Pásztorerszény készítése műbőrből.
9.    November: Márton napja. Szent Márton a középkor egyik legnépszerűbb szentje, kultusza hazánkban is virágzott. Időjárásjóslás a Márton-napi lúd csontjából. Ludas versek illusztrálása madártollak felhasználásával.
10.    December: Aprószentek napja. A Krisztusért mártírhalált halt kisdedek emlékünnepe. Fűzfavesszőből font korbács készítése, suprikázás.

A felsorolt témákban középiskolás múzeumi órákat is tartunk, ekkor a játszóházi foglalkozások elmaradnak, helyette a helyi tantervhez illeszkedő történeti, néprajzi ismeretekre kerül a hangsúly.  

A múzeumi órákat vezeti: Kothencz Kelemen néprajzkutató, Kothencz-Nagy Orsolya múzeumpedagógus, Czick Ferencné könyvtáros.

Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó helytörténeti foglalkozások
2013 április, május
Trianon – Mit jelent és jelentett Magyarországon és Baján? (A tantervhez kapcsolódó múzeumi foglalkozások. 6 – 18 év)

2013 szeptember
Becsöngettek! – Palatábla, palavessző, tollszár
Hogyan változott az iskola, nevelés Baján? (nagycsoportos óvodások, első osztályosok)
       

A múzeumi órákat vezeti: Merk Zsuzsa történész muzeológus.

5.    Ismeretterjesztő sorozat, tematikus napok, hetek

-    A következő témakörökben: néphit, gyógynövény-feldolgozás, mesterségek, művészeti technikák, restaurálás módjai.
-    „Múlt-örökítő” sorozat: mit menthetünk át? Értékrendet, szemléletmódot, újrahasznosítás, környezettudatos életmód.

A múzeumi órákat vezeti: Kothencz Nagy Orsolya múzeumpedagógus, Kothencz Kelemen néprajzkutató, Czick Ferencné könyvtáros, gyűjteménykezelő.

A Nagy István Képtár múzeumpedagógiai foglalkozásai

Nagy István művészete
2013. március 5 – december 31.
 

A Bajai Nagy István Művészeti Egyesület bemutatkozó kiállítása
 

2012. október 4 – 2013. március23.

    1. A Nagy István társaság és a Bajai Nagy István Művészeti Egyesület története és tevékenysége Baján
    2. A Nagy István Művészeti Egyesület alkotóművészei
    3. Kortárs művészet Baján

A múzeumi órákat vezeti: Kovács Zita művészettörténész.

Az Éber-emlékház  múzeumpedagógiai foglalkozásai
2013. március 5 - december 21.

Visszatekintés egy életmódra (fotók, tárgyak, emlékek)

1.    Egy kávé az Éber-házban. Irodalmi, történeti, művészeti beszélgetések mindenkinek.
2.    A közösségi, kulturális élet színtere egykor és ma. Az Éber-család hagyatéka.
3.   Polgári otthon
4.   Az Éber család művészete
5.   A képzőművészet nyelvezete
6.   A szín
7.   Egyházművészet az Éber család alkotásaiban
8.   A restaurálás alapjai
                                           

9. Családi foglalkozás. Feladatok kicsiknek és nagyoknak.

 

Az egyházi művészet az Éber család munkásságában

  1. Az Éber-emlékház kiállításainak megtekintése
  2. Az egyház és a művészet viszonya. A vallásos témák megjelenítése a művészetben.
  3. A vázlattól a freskóig. Néhány makett és freskóvázlat megismerése, a munkafázisok ismertetése.

 

A restaurálás alapjai

            1. Mit jelent: állagmegóvás, konzerválás, restaurálás ?

            2. A „múlt doktor” feladatai.

            3. A restaurálás folyamata – imerkedés néhány egyszerű tehnikával.

A múzeumi foglalkozásokat vezeti: Kollárné Éber Orsi, művelődésszervező, segédrestaurátor....

Megosztás/Mentés