MESEHÁLÓ - MÚZEUMPEDAGÓGIA FEJLESZTÉS EFOP-3.3.4-17-2017-00003

EFOP-3.3.4-17-2017-00003

Meseháló - múzeumpedagógiai fejlesztés (infrastruktúra, eszközök, szakmai programok)

49 966 380 Ft

Megvalósítási időszak: 2018. március 01 – 2021. február 28.

Célunk a bajai térség oktatási-nevelési intézményeivel történő együttműködés keretében népszerűsíteni a magyar népmesét, a mesei gondolkodást és nevelést, valamint az élőszavas mesemondást a Türr István Múzeum nem-formális és informális oktatási tevékenységének keretein belül. Szertnénk fejleszteni a népmeséhez, annak előadásához, a bácskai epikus hagyományokhoz kapcsolódó, neveléshez fűződő kompetenciákat és ismereteket. A projekt megvalósításával szeretnénk megőrizni, védeni és továbbadni a közös, soknemzetiségű bácskai kulturális örökségét oly módon, hogy a köznevelés esélyteremtő szerepét is erősítsük.

Pályázati tevékenységeink:

Meseháló NépmesePont kialakítása

A Türr István Múzeum Deák Ferenc utca 1. sz. alatti főépületén belül, egy min 50 fő egyidejű befogadására és leültetésére alkalmas kulturális tér (NépmesePont) kialakítása és működtetése mobil installációval, mely a bácskai népmesék világának átélését segíti. Ebben a színes térben a gyerekek kreatív és interaktív módon élhetik át a különböző foglalkozások, programok keretében a népmesék összetett világképét, fejlesztik tudásukat és készségeiket illetve az anyanyelvi kompetenciáikat.

Minden egyes megvalósítandó programunk alappillére a népmese, amelyet a múzeum állandó és időszaki kiállításain látható tárgyak segítéségével hagyományos formában, valamint a múzeumpedagógia és a drámapedagógia módszereit alkalmazva szeretnénk feldolgozni. A foglalkozások alapját a népmesék szerkezeti, formai és tartalmi jellemzőinek a múzeumi tárgyakhoz, helyszínekhez való kapcsolása képezi.

Tevekénységek:

Meseháló foglalkozásokhoz munkatervet, tematikákat dolgozunk ki.
Évente rendezünk műhelyfoglakozás sorozatot, a népmesén alapuló múzeumpedagógiai és drámapedagógiai foglalkozásokat
Művészeti, alkotó, meseíró csoport működtetünk: „Az élethez kell egy kis bátorság”
Élőszavas mesemondás sorozatot indítunk magyar, cigány és délszláv mesék gyűjtésével
MÚZEUMI MESÉK címmel kulturális óra sorozatot indítunk
Népmese versenyeket szervezünk: mesemondó, mesegyűjtő és meseillusztráló, határon átnyúló többnyelvű
Szakmai műhelyt szervezünk: hagyományos mesemondás – népmesemondó tanfolyam. A tanfolyam a népmese hagyományos előadásához szükséges elméleti, gyakorlati és módszertani felkészítést, a mesemondáshoz kapcsolódó néprajzi és előadói ismeretek elsajátítását tűzi ki célul. A Hagyományok Háza munkatársaival és jeles előadókkal.
Kiadványokat, segédanyagokat készítünk: Raffai Judit: „Bácska legszebb népmeséi” (kb 160 –200 oldal), e-könyv és NépmesePont múzeumpedagógiai füzet a múzeum adattárában található kéziratos népmeseszövegek feldolgozásával. A mesekönyvre alapozott múzeumpedagógia foglalkoztató füzet a rendszeresen megrendezésre kerülő programsorozatok segédanyaga lesz.
Múzeumi mesék – A múzeum meséskönyve. A NépmesePont egyik legfontosabb új alapprogramjának, a meseíró foglalkozás sorozatnak a terméke és a segédanyaga lesz, az észak bácskai néprajzi csoportok múzeumunk által megőrzött kincsei által inspirált narratívák közreadásával.
A népmese verseny „kincseit” bemutató, NépmesePontunkat népszerűsítő rövid, figyelemfelhívó kiadvány sorozat, interneten is közzétéve.
Mesék Éjszakája – Múzeumok Éjszakája sorozat
Múzeumi Mesélő Esték sorozat
Családi Mesenapok – múzeumi foglalkozás sorozat családoknak, kiegészítő programokkal, ünnepekhez kapcsolódóan

Partnereink a bajai járásban:

Szent László Általános Művelődési Központ

Kinizsi utcai Óvoda Baja

Szeremle-Dunafalvi Általános Iskola

Érsekcsanádi Bíber János Általános Iskola

Bajai Szakképzési Centrum

Különös hangsúly a hátrányos helyzetűek bevonásán: a foglalkozásokon részt vesznek a Szent Ágota Gyermekvédelmi Alapítvány bajai gyermekotthonának lakói is

Megosztás/Mentés