MESEHÁLÓ – MÚZEUMPEDAGÓGIA FEJLESZTÉS EFOP-3.3.4-17-2017-00003

EFOP-3.3.4-17-2017-00003

Meseháló

a népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése a Türr István Múzeum informális és nem-formális tanulási programjaiban

Támogatás: 49 966 380 Ft  Támogatás intenzitása: 100%

Megvalósítási időszak: 2018. március 1. – 2021. május 31.

A projekt céljai:

1. Oktatási-nevelési intézményekkel való együttműködés keretében népszerűsíteni a magyar népmesét, a népmesei gondolkodást és nevelést, valamint az élőszavas mesemondást a Türr István Múzeum nem-formális és informális oktatási tevékenységének keretein belül.

2. Fejleszteni a népmeséhez, előadásához, a bácskai epikus hagyományokhoz kapcsolódó, neveléshez fűződő kompetenciákat és ismereteket.

3. A projekt megvalósításával őrizni, védeni és továbbadni a közös, soknemzetiségű bácskai kulturális örökséget oly módon, hogy a köznevelés esélyteremtő szerepét erősítsük.

4. Az előző pályázatink során fellelt tehetségek további támogatása, a régi kincseinket (felgyűjtött népmesék, népdalok, használati tárgyak, népviseletek) és az innovatív-, nóvumként kidolgozásra kerülő elképzeléseket egyaránt megmutatni.

5. A Türr István Múzeumnak (gyűjtőterületén 25 hátrányos helyzetű településsel) nemzetiségi bázisintézményként fő törekvése, hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű (roma és nem roma, nemzetiségi) közoktatásban résztvevő gyermekek, akik családjuk szociokulturális helyzetéből adódóan eleve esélyhátránnyal küzdve kerülnek be az oktatási rendszerbe, tanulmányi munkájukban motiváltabbak legyenek, kapják meg azt a sikerélményt, amire nagy szükségük van.

6. A Gyermekjóléti Szolgálat segítségével a bajai gyermekotthonban élő és lakó állami gondoskodásban lévő gyermekeket is szeretnénk megszólítani, bevonni pályázati programunkba.

7. Szeretnénk egész családokat bevonni preventív elemként népmese programunkba, mert hisszük, hogy az a család, amelyik együtt játszik, vagy olvas, vagy népmesét hallgat, vagy éppen komponál, az nagy reménység szerint együtt is marad.

PARTNEREK

Szent László Általános Művelődési Központ

Kinizsi Óvoda Baja

Szeremle-Dunafalvi Általános Iskola

Érsekcsanádi Bíber János Általános Iskola

Bajai Szakképzési Centrum

Elérni kívánt eredmények:

A bevont célcsoport-tagok száma min. 730 fő

Meseháló népmesepont terem kialakítása a Türr István Múzeumban

Megvalósított informális és nem formális tanulási programok száma: 38

Szakmai anyagok:

Megszakítás