Falkoner Ferenc (1737-1792) budai festő nemzetközi vándorkiállítása

Falkoner Ferenc budai festő a Türr István Múzeumban őrzött műalkotásainak restaurálását, majd a művek nemzetközi vándorkiállításban (Szabadkán, Eszéken, Baján és Budapesten) történő bemutatását, múzeumi órák, élménypedagógiai foglalkozások rendezését végzi 2016-2019 között szoros szakmai együttműködéssel a Türr István Múzeum és a Szabadkai Városi Múzeum.

A Szűzanyát és a hét ferences szerzetest ábrázoló Falkoner-képek egykor a ferences rendház ebédlőjét díszítették, díszkereteiket ferences szerzetesek faragták, négyet rokokó (Sienai Szent Bernardin, Kapisztrán Szent János, Jótanács anyja (Szűz Mária), Páduai Szent Antal) és négyet copf stílusban (Solano Szent Ferenc, Assisi Szent Ferenc, Marchiai Szent Jakab, Szent

Bonaventura). A portrék alján lévő kronosztihonok mutatják a képek keletkezési évszámát: 1776. A szenteket sötétbarna ferences habitusban ábrázolta a budai művész, kezükben attribútumaikkal.

A Falkoner-képek a 18. század közepén ferences szerzetesek megrendelésére készültek templomukba és a refektóriumba. A később Páduai Szent Antalról elnevezett templom a magyarországi barokk építészet egyik jelentős alkotása, melynek mellékoltárait is Falkoner Ferenc művei díszítik. A kolostor értékes barokk műalkotásait 1950-ben a Bajára bevonuló szovjet hadsereg katonái kidobálták az épületből, a műtárgyakból 16 darabot tudtak megmenteni a pusztulástól a bajai múzeum munkatársai. A Türr István Múzeumban őrzött barokk műveket 2016-2018 között a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően restaurálta és vándorkiállításban mutatja be a Szabadkai Városi Múzeum és a Türr István Múzeum.

A tárlatsorozatot három nyelvű monográfia és színes kiadványok népszerűsítik. A kiállításban összesen 20 Falkoner alkotás tekinthető meg, amelyeket magyarországi, horvátországi, szerbiai közgyűjtemények, egyházi gyűjtemények és magángyűjtemények kölcsönöztek.  A Türr István Múzeum Nagy István Képtárában 2018. szeptember 11-én megnyílt Falkoner kiállításhoz a bajai múzeum munkatársai élménypedagógiai foglalkozás-sorozatot dolgoztak ki Barokk és újkori egyházművészet  Baján címmel. A múzeumi óra keretében áttekintjük a művészettörténet nagy korszakait (az ókortól a 18. századig), az építészet, a szobrászat és a festészet korszakonként változó stílusjegyeit, a barokk művészet sajátosságait. A Nagy István Képtár épületének történetén és építészeti megjelenésén keresztül áttekintjük Baja művészettörténetének elmúlt 300 esztendejét. Megtekintjük a képtár időszaki kiállításait, ahol a diákok megismerhetik Falkoner Ferenc 18. századi budai festő és id. Éber Sándor 20. századi falképfestészetét, egyházművészeti tevékenységét. A múzeumi órát a festészeti technikák kipróbálását célzó kézműves foglalkozással zárjuk.

A Falkoner művek restaurátorai: Korhecz Papp Zsuzsanna, Kóródi Katalin és Bajzik Anna voltak, a rokokó és copf stílusú kereteket Molnár Imre restaurálta. A vándorkiállítás szerzője dr. Korhecz Papp Zsuzsanna festő-restaurátorművész, a szabadkai múzeum munkatársa, a múzeumpedagógiai program kidolgozója N. Kovács Zita művészettörténész, a Türr István Múzeum igazgatója.

Megszakítás