HISTORIZMUS A BÁCSKÁBAN. KULTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS, A TURIZMUS TÁMOGATÁSA A RÉGIÓBAN

A projekt címe: Historizmus a Bácskában. Kulturális együttműködés, a turizmus támogatása a régióban

Rövidítés: TIMSUM

Projektazonosító: HUSRB/1903/33/0040

Elkülönített forrásösszeg: 232 264,37 euro

Európai Uniós hozzájárulás (IPA): 197 424,71 euro

A projekt kezdete: 2020.09.01

A projekt zárása: 2022.02.28

Vezető kedvezményezett: Türr István Múzeum

Partner kedvezményezett: Szabadkai Városi Múzeum

Elérhetőség:

Cím: 6500 Baja, Deák Ferenc 1

Kapcsolattartó: Pásztor Emília

Email: pasztoremilia@tolna.net

Telefonszámok: +36 30 207 0057

Projekt leírása:

A 19. század hivatalos művészete, a historizmus annak a tudományos világszemléletű nemzedéknek volt a stílusa, amely megalapozta a modern társadalom- és természettudományok, a közoktatás, a közegészségügy, a közigazgatás, az urbanisztika alapjait. A historizmus társadalomtudományi, építészeti és urbanizációs tekintetben is jelentős hatást gyakorolt a Bácskára, s két legnagyobb városa, Szabadka és Baja arculatára. A Türr István Múzeum és a Szabadkai Városi Múzeum gyűjteményeiben számos olyan historizáló műtárgyat, tudományos adatot és forrást őriz, amely még feldolgozásra, kiadásra és bemutatásra vár. A Historizmus a Bácskában projekt lehetőséget kínál Baja és Szabadka város számára egy intellektuálisan gazdag korszak közös kulturális örökségének számbavételére, kutatására, bemutatására az itt élők és az ide érkező vendégek számára.

A projekt egyúttal lehetőséget kínál a bajai Türr István Múzeum és a Szabadkai Városi Múzeum közötti együttműködés, a hosszútávú szakmai kapcsolat további elmélyítésére. A projekttevékenységek a turisztikai látogatások számának növekedését és a közös kulturális örökség iránti elkötelezettség erősítését szolgálják.

Az épített kulturális örökség megismerésének, elérhetőségének növelése érdekében felújításra és kialakításra kerül két kiállítóterem, „A historizmus Baján és Szabadkán” címmel kiállítások rendezése és kiállítási katalógus készítése történik. A témakörben nemzetközi konferenciát szerveznek, amelynek eredményét reprezentatív kiadványban dokumentálják. Emellett városi sétákat, szakmai tárlatvezetéseket kínálnak, a historizmus örökségét feldolgozó kortárs zenét és kortárs divatbemutatókat szerveznek.

A fiatalok számára is kínálnak új, tematikus programokat a projekt megvalósítása során: középiskolás diákok számára nyári tábort szerveznek, ahol a résztvevők a historizmus történelmi, művészettörténeti jelentőségéről ismeretterjesztő előadásokat hallhatnak, városi séták keretében megismerhetik a korszakból ránk maradt városi műemlékeket és 19. századi képkereteket restaurálhatnak. Az általános iskolás gyermekek élménypedagógiai foglalkozásokon sajátíthatják el a művészeti korszak értékeit.

A fiatal generáció és a külföldi vendégek ismereteinek hatékony gyarapítása érdekében virtuális valóság-elemeket, online tartalmakat készítünk a historizmus és a korszakra jellemző történelmi, néprajzi, művészeti ismeretek korszerű feldolgozásához, megismeréséhez.

Séta az állandó kiállításban

Csak Android rendszeren használható

Megszakítás