Baky Péter kiállításának megnyitója

Felület megjelenésének beállításai

A felület megjelenésének beállításai
Az alábbi kapcsolókkal olyan beállításokat érhet el, amik segítik az olvasási nehézséggel élőket.
Ezzel megnövelheti a felület kontrasztját.
Ezzel erősebbé teheti a szöveg kiemelését.
Ezzel kikapcsolhatja a mozgó elemeket.

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt Baky Péter Munkácsy-díjas festőművész kiállításának megnyitó ünnepére 2020. július 24-én 17 órára a Nagy István Képtárba. 

A megnyitó képei ide kattintva.

BAKY PÉTER

TALÁLKOZÁSOK

„A festést és a rajzolást nem lehet abbahagyni, akkor is festek, ha alszom”

Baky Péter meglehetősen sajátos életpályát tudhat magáénak. Festőként diplomázott a Magyar Képzőművészeti Főiskolán 1977-ben. Domanovszky Endrét, Barcsay Jenőt, Veress Sándor Lászlót, Blaski Jánost és Klimó Károlyt tartja mesterének, akiknek tisztelőjeként indult, akiknek elveivel egy életre eljegyezte magát. Egy sajátos művészeti út az övé: a szürrealizmus, az expresszionalizmus, a konstruktivizmus és a szimbolizmus különleges szimbiózisa.  Pontosabban az az alkotói attitűd, amelyet e négy irányzat ihletadó forrásvidékéről merített és átlényegített önmaga számára. Az 1979 óta kiállító művész életművében vágy és valóság, álom és ébrenlét, mérnöki pontosság és elsöprő szenzualitás ötvöződik, amelyek szerkezete azonban tudatosan átgondolt, a véletlennek bennük nyoma sincs. Baky Péter kezdetben, 1980-1986 között elsősorban alkalmazott grafikusként dolgozott, 1986-tól 1992-ig a szekszárdi Illyés Gyula Tanárképző Főiskolán tanított, majd 1993-tól 2012-ig a szekszárdi Művészetek Háza igazgatója, ezzel párhuzamosan 1996-2011 között a ferencvárosi Pincegaléria művészeti vezetője volt. Számos művésztelepet vezetett. Jelenleg Balatonkenesén él és alkot. Tolna megye Príma-díjasa, a Pro Urbe Szekszárd 2000 díj kitüntetettje, 2014-ben a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki, 2020-ban Munkácsy-díjat kapott. Tagja a Magyar Képzőművészek Szövetségének, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Magyar Grafikusművészek Szövetségének, a Magyar Festők Társaságának és a Veszprémi Művész Céhnek. A Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja, a MAOE elnökségi tagja, a Nemzeti Kulturális Alap Képzőművészet Kollégiuma szakmai szervezetek által delegált tagja.

Baky Péter művészete mélyen korunkban gyökerezik, s a kortárs emberhez, hozzánk szól. Ahhoz az emberhez, akiben önmagával és az élettel szemben a teljesség igénye él. Baky Péter művészete ezt a teljességet szolgálja: minden alkotásában míves mester, aki együtt lélegzik a művészettörténeti hagyománnyal és a kor művészeti áramlataival. A többlet azonban jellegzetesen az övé: a teremtett világ végtelenségéből és önmaga végességéből kihasított különleges világ. Ez a kettősség tökéletesen kiegészíti egymást, tökéletes harmóniában egyesül: gazdag, mély, színes, eleven, de ugyanakkor rendkívül drámai is. Szelídebb tájain a komoly áhítat zsoltárainak hangján szól, sodró erejű, expresszív vizuális meséiben komor, groteszk, szatirikus víziókra bukkanhatunk.

Baky Péter festészetének a figuralitással, a szürrealizmussal és a szimbolizussal való érintkezését anakronisztikus jelenségként is értelmezhetnénk, de erről szó sincs. Grafikáin és színes pittkréta táblaképein felfedezhetjük, hogy az emberi test nem csupán anatómiai adottság, hanem belső lelki, szellemi központok székhelye, jelek, szimbólumok végtelen tartománya is, szétbontható, olykor már-már anyagtalan konzisztenciájú felület, amelyre a különböző feszültségű, végső soron az időt és a teret meghatározó jelek, ornamentumok montázsszerűen íródnak rá.

Baky Péter életművében a szent és a profán termékeny találkozásainak lehetünk szemtanúi. Erzsébet és Mária találkozásának 20-21. századi átiratai, a háromkirályok, a lator, Zsuzsanna és a vének vagy a tékozló fiú történetének üzenetét, M.S. mester és Leonardo ikonográfiáját izgalmas természetességgel ülteti át a kortárs világba. Profánnak tűnő témáiban, a képzőművészet, az irodalom, a színház, a cirkusz, a zene műfaji szimbiózisában gondolkodik. Alkotásainak szimbólumrendszere és képi üzenete kiszakítanak bennünket a kortárs valóság, a jelen idő és a tér korlátai közül, s az európai művészettörténet klasszikus forrásaihoz vezetnek.

2020.07.17 , péntek (Egész nap) - 2020.10.31 , szombat (Egész nap)