Ciszterci rendház

Felület megjelenésének beállításai

A felület megjelenésének beállításai
Az alábbi kapcsolókkal olyan beállításokat érhet el, amik segítik az olvasási nehézséggel élőket.
Ezzel megnövelheti a felület kontrasztját.
Ezzel erősebbé teheti a szöveg kiemelését.
Ezzel kikapcsolhatja a mozgó elemeket.

A 19. század közepén egy Szászországból bevándorolt, gazdaggá vált Aeigler nevű földbirtokos a mostani rendház déli fertályán jókora vendégfogadót akart létesíteni. Falait is felhúzták már, de a hatóság a belvárosi templommal szemben nem engedélyezte vendéglő működését. A konok építtető haragjában nem fejezte be az építkezést, ott álltak a csupasz falak. Aztán évekig tartó halogatás után elkészült az emeletes ház a mai Tóth Kálmán tér 5. szám alatt. Ezt a régi emeletes házat a kultuszminisztérium által létesített Magyar Királyi Tanulmányi Alap 1880-ban megvette és átadta a cisztercitáknak rendházi használatra. A ciszterciek később megvették az egykori Heneráry-féle ház fele eső beépítetlen telket, és mintegy tíz év alatt felépítették a rendház mai homlokzati törésétől kezdődő, Vörösmarty u. 2. számozású, a régebbihez hozzáépített, ugyancsak emeletes új szárnyat.

Bánáti Tibor: Mesélő házak. Baja, 2011.