Felújítás előtt

Felület megjelenésének beállításai

A felület megjelenésének beállításai
Az alábbi kapcsolókkal olyan beállításokat érhet el, amik segítik az olvasási nehézséggel élőket.
Ezzel megnövelheti a felület kontrasztját.
Ezzel erősebbé teheti a szöveg kiemelését.
Ezzel kikapcsolhatja a mozgó elemeket.

 

Látványraktár születik
Az elkövetkezendő hónapokban fényképek segítségével mutatjuk be, miként is születik meg a Türr István Múzeum látványraktára. Természetesen ennek első fázisa több tízezer tárgy múzeumon belüli, ideiglenes áthelyezése, hogy az átalakítási munkálatok megkezdődhessenek. Ezért sajnos igénybe kell vennünk az emeleti, állandó kiállítások termeit is, így az Élet a Dunán és a Néprajzi csoportok Baja környékén című tárlataink ez időben nem látogathatók. 
A jövő év elejére elkészülő látványraktár minden bizonnyal kárpótolja majd látogatóinkat, hiszen olyan tárgyakkal ismerkedhetnek majd meg, melyeket eddig csak ritkán vagy még sohasem láthattak.

A megvalósítás a Kulturális és természeti örökség program „Városi épített örökség megőrzése (A1-2013) pályázati felhívásra benyújtott 
Örökségszálló – a Türr István Múzeum látványtára című HU07-0019-A1-2013 azonosító számú pályázati támogatás segítségével történik.

A NAGY PAKOLÁS

A látványraktár kialakítását és felújítását megelőző előkészítő munkálatok májustól augusztusig tartottak. Amikor a múzeum minden dolgozója is kevésnek bizonyult, önkéntes munkások segítségét is igénybe vettük.

Az első feladat az volt, hogy felmérjük, mennyi műtárgyat kell átköltöztetnünk, és pontosan hol tudjuk biztonságban elhelyezni azokat a múzeum épületén belül, hogy a szakmai és felújítási munkákat ne akadályozzák. A külső raktárba csak az irodabútorokat vittük.

Első ütemben a csomagolóanyag igényt és az ideiglenes polcrendszer kialakítását mértük fel. Ez fontos eleme volt munkánknak, hiszen törekednünk kellett arra, hogy a műtárgyakat semmilyen sérülés ne érje a mozgatás és az ideiglenes tárolás alatt. A sérülékenyebb tárgyakhoz buborékfóliát, hullámkartont illetve műanyag rekeszeket használtunk fel.

Az ideiglenes polcrendszer felállításához a meglévő „ősrégi”fa- és Salgó típusú polcokat használtuk fel és műtárgyvédelmi kollégánk nagy tapasztalatát, hogy a polcok elbírják a tárgyakat és ne omoljanak össze a súlyuk alatt. A tárgyak különböző mérete is kihívást jelentett, mivel a polcok nagyságát azokhoz kellett igazítani. Ez gondos előtervezést igényelt.

Aztán kezdődhetett meg a folyamatos NAGY PAKOLÁS.

A képzőművészeti gyűjteményt az állandó és időszaki kiállítás terében helyeztük el. A nagyobb, sérülékenyebb képeket csomagolva szállítottuk át ideiglenes helyükre. A szobrok szállítása sérülékeny voltuk és nagy súlyuk miatt nagy odafigyelést igényelt. Csomagolás, költöztetés alatt kiemeltük a gyűjteményből azokat a darabokat melyeknek kerete,ill. üvege sérült, törött. Ezeknek javítása, cseréje folyamatban van.

A néprajzi gyűjtemény csomagolása, ill. költöztetése összetett feladat volt, hiszen ebben a gyűjteményben találhatók az apró kézműves munkák tárgyai, és a malomkerék is – aminek megmozdítása több embert igényel – valamint a textil gyűjtemény. Párhuzamosan a tárgyak csomagolásával az állandó kiállítási terünkben azon dolgoztunk, hogy helyet nyerjünk az újabb és újabb tárgyaknak. Július hónapban, a korábbi ideiglenes halászati, néprajzi kiállításokat is elbontottuk, így új helyeket szabadítottunk fel.

A gazdálkodással, földműveléssel kapcsolatos tárgyakat a padlásra helyeztük el, ezek a tárgyak nem igényeltek csomagolást, elhelyezésük után fóliával takartuk le. A kerámia gyűjtemény minden egyes darabját buborékfóliába csomagoltuk és műanyag rekeszekben tároljuk.  Ez egy nagyon törékeny gyűjtemény együttes, azonban nagy odafigyeléssel, sérülés nélkül sikerült elraktároznunk a tárgyakat.  A „kismesterség”, „szokások” gyűjtemény nagy része dobozban volt, az nem igényelt külön csomagolást, így kerültek át ideiglenes helyükre is.

A textilgyűjteményt tároló faszekrényeket lapra bontottuk és az ideiglenes teremben újraépítettük. A textilek átköltözetése közben megvizsgáltuk az állapotukat, friss molyirtó szereket helyeztünk el. A bútor gyűjteményt is áthelyeztük másik raktárba.

Június hónaptól a fotó gyűjtemény szisztematikus válogatása, csomagolása, dobozolása kezdődött el. A fotók igen fény-, és hőérzékenyek, ennek figyelembe vételével kellett csomagolni, és az átmeneti raktárban elhelyezni. A múzeumnak jelentős üvegnegatív gyűjteménye van, amely fiókos lemezszekrényekben vannak elhelyezve. Ezek mozgatása igen nehézkes, mert törékenyek és nehezek.

A gyűjtemény csomagolás és átköltöztetése mellett június 15-től falkutatási munkálatokat is végeztünk.

Az átalakítási tervben érintett falszakaszokat roncsolásos módszerrel vizsgáltuk, ami a fal vakolat- és festékrétegeinek a megfigyelésére koncentrál.

Állványt építettünk a fal felső harmadának és a mennyezetnek a kutatásához (minden teremben)

Kisebb kutatóablakokat nyitottunk tájékozódó jelleggel, majd szélesebb kutatósávokat vágtunk, ami a releváns falrészleteket mutatja be. A munkafolyamatokat szakszerűen dokumentáltuk (fotózás és tervrajzon való bejelölés). Építészeti átalakítási jelenségeket is sikerült megfigyelni. A belső átalakítandó helyiségek falvizsgálata közben korábbi festés és színezés nyomokat sikerült megfigyelni, amiről fotó dokumentáció készült.