Ferences kolostor

Felület megjelenésének beállításai

A felület megjelenésének beállításai
Az alábbi kapcsolókkal olyan beállításokat érhet el, amik segítik az olvasási nehézséggel élőket.
Ezzel megnövelheti a felület kontrasztját.
Ezzel erősebbé teheti a szöveg kiemelését.
Ezzel kikapcsolhatja a mozgó elemeket.

A rendház alapkövét 1721-ben rakták le, és 1722-ben megkezdődtek az építési munkák. Az 1840-es nagy tűzvészben tetőzete leégett. A Páduai Szent Antalról nevezett ferences kolostor a vallási és kulturális élet központja volt Baján. „A rend tagjai már a 18. század első felében foglalkoztak a bajai ifjúság nevelésével és oktatásával, és majdnem egy évszázadon át az ő kezükben volt a tanítás ügye” – írta Werner Adolf ciszterci gimnáziumi igazgató.

Az egykori ferences kolostor a templom északi oldalához illeszkedve áll. A rendházat többször átalakították, így az eredeti barokk stílusjegyek mára alig felfedezhetők. Csak a belső folyosók boltozatai, lépcsőháza, ajtónyílásai, belső udvarának kiképzése őrzi a barokk stílusjegyeket.

Bánáti Tibor: Mesélő házak. Baja, 2011.

http://www.muemlekem.hu/muemlek/show/2100