III. Béla Gimnázium

Felület megjelenésének beállításai

A felület megjelenésének beállításai
Az alábbi kapcsolókkal olyan beállításokat érhet el, amik segítik az olvasási nehézséggel élőket.
Ezzel megnövelheti a felület kontrasztját.
Ezzel erősebbé teheti a szöveg kiemelését.
Ezzel kikapcsolhatja a mozgó elemeket.

A bajai Ferenc-rendi szerzetesek már a 18. század elején foglalkoztak elemi fokon a helyi ifjúság nevelésével. Az oktatás 1757-től a rendházban folyt, ez volt a mai gimnázium elődje. A város 1761-ben megvette Gyurekovity Márián gazda házát, amely a ferencesek kolostorától északra, a mai iskola helyén állt. Hozzáépítettek egy szobát, és a szerzetesek vezetésével azon a helyen folyt a kisgimnáziumi oktatás 1815-ig.

Az 1840. évi tűzvészben az iskola leégett, csak néhány helyisége maradt sértetlen. A diákok ismét a kolostorban tanultak.

A nagy tűzvész után még 1892. június 1-ig állt az építmény régi formájában, helyet adott az időközben nyolcosztályúvá vált főgimnáziumnak.

A Ferenc-rendiek az 1850/1851-es tanév végén fejezték be tanári működésüket. Az iskola 1851-től városi, majd állami fenntartású főgimnázium lett, és a tiszteletreméltó atyák helyett fokozatosan világi tanárok tanítottak benne, majd az 1879/1880-as tanévtől kezdve a cisztercita rend vette át az iskolavezetést és oktatást.

Bánáti Tibor: Mesélő házak. Baja, 2011.

Térkép, ide kattintva:https://goo.gl/maps/jc6rsv1bZBLHX2ZWA