A Múzeumbarátok Köre Alapítvány

Felület megjelenésének beállításai

A felület megjelenésének beállításai
Az alábbi kapcsolókkal olyan beállításokat érhet el, amik segítik az olvasási nehézséggel élőket.
Ezzel megnövelheti a felület kontrasztját.
Ezzel erősebbé teheti a szöveg kiemelését.
Ezzel kikapcsolhatja a mozgó elemeket.

A mély gyökerekkel rendelkező bácskai kultúra északi fővárosában, Baján a Türr István Múzeum muzeológiai és közművelődési eszközökkel igyekszik évről évre biztosítani az észak-bácskai régió számára az európai rangú kulturális programokat. A Türr István Múzeum felismerte, hogy a térség és a város kulturális életének, közművelődési programjainak megfelelő színvonalú fenntartásához az anyagi és szellemi tőkén kívül korszerű közművelődési koncepcióra, korszerű tudományos, muzeológiai módszerekre és eszközökre van szüksége. Ennek a célnak a támogatása, a szakmai és közönségkapcsolati tevékenység erősítése a célja a Múzeumbarátok Köre Alapítvány munkájának. 

Baja város kulturális, közművelődési életének változásai az elmúlt években egy új közművelődési koncepció, egy új közművelődési program létrehozását tette szükségessé, melyben a város múzeuma is fontos szerepet vállalt. Egy 21. századi város, új, megváltozott igényekhez, szemlélethez alkalmazkodó közművelődési programja nem pusztán a kulturális igények felmérését és kielégítését kell, hogy nyújtsa, hanem a fiatalok helyi identitásának erősítésén kell dolgoznia, és egy újfajta környezettudatos, szemléletformáló gondolkodást kell erősítenie.

A Múzeumbarátok Köre Alapítvány pályázati forrásokból törekszik segítségére lenni a bajai múzeumnak. A korábbi években jelentős eszközállománnyal (projektor, vetítővászon, stb.) és szakmai programok anyagi támogatásával segítette a múzeumi rendezvények és kiállítások, a helyi tantervhez kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozások legfőképpen a tantervhez, az iskolák, óvodák igényeihez, de számos esetben a korszerű közönségigényhez igazodó megvalósítását.

A Türr István Múzeum tudományos, kulturális, közművelődési feladatainak korszerű újraértelmezésével, a Múzeumbarátok Köre Alapítvány támogatásával, interaktív eszköztárának fejlesztésével igyekezett és igyekszik megteremteni egy egészséges, 21. századi polgárváros minden igényt kielégítő tudásgyarapító, közművelődési rendezvényeit, színtereit.

A bajai múzeum és a Múzeumbarátok Köre alapítvány az állandó és időszaki kiállításaihoz kapcsolódó múzeumpedagógiai programjaival feladatának tartja a lokális, színes kulturális tevékenységek, az észak-bácskai történelem, nemzetiségi tradíciók, művészeti örökség védelmét, gondozását, a kulturális örökség fenntartható használatának, azok feltételeinek megteremtését, a kulturális értékekhez való hozzáférés egyenlő esélyének biztosítását, a területi, korosztályi, nyelvi, etnikai, szociális hátrányok mérséklését.

Ennek a célnak a megvalósítására törekszik a múzeum eszköztárának folyamatos modernizációjával, kiadványainak gyarapításával és a kiállítások, a hozzá kapcsolódó múzeumpedagógiai programok megújításával. Ennek a célnak a megvalósításában igyekszik a Múzeumbarátok Köre Alapítvány a Türr István Múzeum segítségére lenni.

 

Múzeumbarátok Köre Alapítvány adószáma: 18344381-1-03
 

Megosztás/Mentés