Páduai Szent Antal templom

Felület megjelenésének beállításai

A felület megjelenésének beállításai
Az alábbi kapcsolókkal olyan beállításokat érhet el, amik segítik az olvasási nehézséggel élőket.
Ezzel megnövelheti a felület kontrasztját.
Ezzel erősebbé teheti a szöveg kiemelését.
Ezzel kikapcsolhatja a mozgó elemeket.

Már a török ellenes felszabadító háborúk idején, 1686-1690 között a hazánkba menekült délszláv (bunyevác) katolikus hívekkel együtt több franciskánus érkezett Bajára. Kis, paticsfalú templomukat a Rákóczi-szabadságharc alatt, 1708-ban felgyújtották, 1717-ben állították helyre.

Az új templom alapkövét egyes források szerint már 1722-ben, más adat szerint 1732-ben rakta le Patachich Gábor kalocsai érsek. A templom 1734-ben készült el, és 1737-ben felszentelték. Az 1738. évi Canonica visitatioban jelzik, hogy a templomnak volt 3 oltára, egy hétregiszteres orgonája, 4 harangja és 7 gyóntatószéke. Pénzhiány miatt a templom építése elhúzódott, a toronyra csak 1763. július 1-jén került fel a kereszt. Több mint 30 év telt el a felszentelés után, mire a templom 1796-ban elkészült.

Bánáti Tibor: Mesélő házak. Baja, 2011

Térkép, ide kattintva: https://goo.gl/maps/ZWwSNHK7k8EKa3bG7