Református templom

Felület megjelenésének beállításai

A felület megjelenésének beállításai
Az alábbi kapcsolókkal olyan beállításokat érhet el, amik segítik az olvasási nehézséggel élőket.
Ezzel megnövelheti a felület kontrasztját.
Ezzel erősebbé teheti a szöveg kiemelését.
Ezzel kikapcsolhatja a mozgó elemeket.

A bajai egyházközség alapításának gondolata erre az időre, az 1790-es évek derekára tehető. Dömötör Pálé, „egy eleven lelkű, fáradhatatlan buzgóságú” fiatal ügyvédé az érdem, aki lankadatlan ügyszeretettel fáradozott az egyházközség létrehozásán. A legelső teendő az imaház megépítése volt. Ennek előkészítésére már 1806. február 15-én összegyűltek a környék reformátusai. Gondnoknak felkérték keresztesi Deák Jánost, a Grassalkovich uradalom volt főtisztjét, aki hajlott kora ellenére vállalta a megbízatást. Dömötör Pál, Deák János és Gőbölös István hajósgazda letettek fejenként kétezer forintot előlegként az imaház ma is templomként és gyülekezeti házként szolgáló telkének megvásárlására. A vételhez hiányzó 8 ezer forintot pedig a hívek hamarosan összeadták.

Még az 1811. esztendő májusában gyűlést tartottak az egyházközség otthonában.

Az adományok elmaradása ellenére sikerült az építkezést befejezni, elkészült az imaház. Az első istentiszteletet 1811. augusztus 18-án tartották meg a csanádi és szeremlei prédikátor és híveik, továbbá hatalmas tömeg, minden rendű és rangú bajaiak jelenlétében. Annak ellenére talpra állt a gyülekezet, hogy nehéz idők jártak. A napóleoni háborúk miatt a birodalom tönkre jutott. Az év elején Ferenc császár a bankók névértékét ötödére szállította le, az egész ország nyomorúságos állapotba került.

https://bajaireformatus.hu/egyhazkozseg-tortenete/