Szent Péter és Pál apostolok templom

Felület megjelenésének beállításai

A felület megjelenésének beállításai
Az alábbi kapcsolókkal olyan beállításokat érhet el, amik segítik az olvasási nehézséggel élőket.
Ezzel megnövelheti a felület kontrasztját.
Ezzel erősebbé teheti a szöveg kiemelését.
Ezzel kikapcsolhatja a mozgó elemeket.

Baja második plébániája, a német plébánia az 1708-as kuruc harcoknak esett áldozatul: a templomot lerombolták, a pap híveivel elmenekült. A 18. század elején folyamatosan nőtt az 1696-ban városi rangot kapott Baja katolikus lakossága. Csáky Imre érsek alapította a német és magyar plébániát, melynek első plébánosát, Schrettl Károlyt, 1722. július 21-én iktatták be. Ekkor a templom az érseki major (Istvánmegye) területén volt, amit Barics Mihály érseki uradalmi tiszttartó építtetett. A mai templom szentélye mögött a gimnázium felé 1728-ban épült fel egy kisebb Szent Péter és Szent Pál templom vályogból deszka mennyezettel. A főoltár Péter és Pál apostolok, a két mellékoltár a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére volt szentelve. A kóruson egy négyváltozatú orgona volt a 12 apostol képével díszítve.

A jelenlegi templomot 1742-ben kezdte építeni a hívek adományaiból Fabcsics Mihály plébános. 1764-ben szentelték fel.

http://belvaros.bajaplebania.hu/szent-peter-es-pal-apostolok-templom/

Tékép, ide kattintva: https://goo.gl/maps/usnMGhzpzuHwq9t17