Szent Rókus temetőkápolna

A pestisjárvány városunkban és környékén is többször pusztított. Amikor az 1739. évi veszély elmúlt, a megmenekült katolikus lakosság kívánsága és áldozatkészsége folytán a bajai magisztrátus elhatározta, hogy a városon kívül, de kis távolságban lévő helyen Szent Rókus tiszteletére – aki a pestises betegeket gyógyította – kápolnát épít. Vesszőfonatokkal megerősített, zsuppfödelű kápolna készült, melyre egy latin nyelvű kronosztikont helyeztek, szövege az építés idejét, az 1739-es dátumot rögzíti.

Az építmény a nem időtálló építőanyag miatt fél évszázad alatt leromlott. A temető szindikusa, élén Harlikovics András városi bíróval – aki egyben a Rókus-kápolna gondnoka is volt – és Auer Ádámmal azt javasolták, hogy az ideiglenes használatra épült kápolna helyett újat emeljenek. Az építést eldöntő kontraktus szerint hosszát 9, szélességét 4,5 ölben határozták meg. Szent Rókus napjára, 1795. augusztus 16-ra fejeződött be az elődök fogadalmát teljesítő impozáns kápolna építése, s ezen a napon gróf Kollonich László érsek képviseletében Ránics István bajai apátplébános pompás ünnepség keretében megáldotta.

http://belvaros.bajaplebania.hu/szent-rokus-temeto-kapolna/

Tékép, ide kattintva: https://goo.gl/maps/vpsUiYA1PQcqUgYF6