Táborok

Felület megjelenésének beállításai

A felület megjelenésének beállításai
Az alábbi kapcsolókkal olyan beállításokat érhet el, amik segítik az olvasási nehézséggel élőket.
Ezzel megnövelheti a felület kontrasztját.
Ezzel erősebbé teheti a szöveg kiemelését.
Ezzel kikapcsolhatja a mozgó elemeket.

 

Színkeverő táborok

 

Szeremle, Dávod és Gara lesz a helyszíne a Színkeverő pályázat nyári táborainak, ahol képzőművész, drámapedagógus, tanár és tanító mind azon tüsténkednek majd, hogy szélesítsék a gyermekek horizontját, fejlesszék alkotó technikájukat, ismereteiket a világról és önmagukról, mindeközben becsempészve a nyár ízeit, illatait, színeit és az önmagáért való játék örömét...Dráma-kézműves és alkotó tábor, keretében több mint negyven gyermek díjmentesen nyaralva alkothat a pályázat adta lehetőség által

Szeremle

Paszterkó Ilona és Vidéky Péter vezetésével, Dinnyés József dalszerző és Mezei János őcsényi fafaragó önkéntes támogatása mellett, nagyszerű drámapedagógiai tábor valósulhatott meg a Vidéki ÖkoPortán, Szeremlén, 2016. augusztus 8-13 között. Az EGT  Finanszírozási Mechanizmus támogatásával, a  Színkeverő pályázat keretén belül, a 12 résztvevő felső tagozatos fiatal, roma, nem roma, menekült ifjú, a bőrszín és a társadalmi státusz árnyalatinak határvonalát elsatírozva tanulhatták az alábbiakat táborvezető megfogalmazásában:

"az önismereti játékokon keresztül egy,  a másikat megérteni és elfogadni, „színháziul” gondolkodni és cselekedni képes gyerekcsapat alakult ki.(...) A dramatikus játékok skálája az első két napban az ismerkedő, kapcsolatteremtő játékoktól a csoportalakító, bizalomerősítő, élénkítő-lazító játékokon keresztül a testséma, téri orientáció, téri tájékozódást fejlesztő játékokig terjedtek. Volt hívószavunk (SZÉK –szeremlei néphagyományhoz kapcsolódás), motivációs versünk (Szilágyi Domokos:Táncol a sárga – a Színkeverő projektelnevezéshez kapcsolódva), és tematizáló dalunk (Ratkó József-Dinnyés József : Ember, fa), amely köré épültek a drámajátékos foglalkozásokon kívüli kiegészítő programok is. A befogadó falu néphagyományával (Falumúzeum: halászat, fonás-szövés, ladikkészítés, teknővájás,SZÉK-ház: szövésbemutató, Fafaragó-foglalkozás, borsoskalács-készítés) való ismerkedés valódi aktív befogadást jelentett, sőt a gyakorlati foglalkozásokon is túlmutatóan, az improvizációs kerettörténetbe is bekerültek a hagyomány praxisai. A hét közepén az anyanyelv és kommunikáció, a verbális készségeket fejlesztő játékok és a figyelem és emlékezet fejlesztése állt a foglalkozások középpontjában.  Dinnyés József daltulajdonos, az énekelt versek avatott művelője egy egész napot töltött velünk, verseket értelmeztünk, énekeltünk, a készülő műhelybemutatóra is segítséget nyújtott. A hét második felében a képzelet, a fantázia, a kreativitás és a percepciófejlesztő játékok domináltak..."

Dávod

A dávodi Pipacsos Pihenőházban nyaralhatott 25 alsó tagozatos gyermek, az ÚÁMK Felsővárosi Telephelyének diákjai közül, a Színkeverő pályázat támogatása által. Több gyerek először táborozott életében, olyan résztvevő is akadt, aki még Baja város határát sem hagyta el ezidáig... Sirok Istvánné Varga Karolina szakmai vezető, Kelemen Zsuzsa valamint Németh Nikoletta kísérő pedagógusok gondos programszervezésének köszönhetően, a résztvevő fiatalok közelebbről is megismerkedhettek a teremtett világ anyagainak sokszínűségével, a népi mesterségek fortélyainak egyes elemeivel.A tábor bázisát adó nádtetős ház, mely magán viseli a paraszti kultúra építkezési jegyeit, az abban élők életvezetésének emlékeit,  belső és a külső környezete által segített lurkóknak átélni eleink elfeledett hétköznapjait. Az épület eredeti szabadkéményes konyhája sajátos hangulatot és hátteret "festett" a  pihenéshez és tanuláshoz egyaránt. Szövés, nemezelés, agyagozás, mézeskalács motívumok készítésének elsajátítása, tűzzománc-ősművészeti technika, gazdagította a programok színpalettáját.

Gara

Az alkotófolyamatot közösségi céllal, az iskola arculatához illeszkedő tematikával valósítottuk meg.
Az érdeklődés felkeltését, fenntartását változatos műfaji eljárások, élmények szolgálták.
Az akvarell, pasztell természetutáni tanulmányokat, modellről készült mozdulatrajzokat illusztratív kompozíciós feladatok követték.
Sokszorosító grafikai eljáráshoz papírmetszet nyomódúcok készültek, amit színes és fekete-fehér nyomtatás követett.
Agyagdombormű mintázásával az önkifejezés, művészi átírás újabb, plasztikai lehetőségei nyílottak meg.
Az értékelő kiállítás eredményei közösen megélt sikerélményről szólnak.

Jászberényi Matild textilművész
Farkas L. Zsuzsa grafikusművész

Szeremle 

2016.11.18-20 között, 17 fő részvételével, Szeremlén, a Sugovica Vendégházban zajlott, az "Út a gyökerekhez" meseterápia tábor Móritz Márta klinikai- és gyermek szakpszichológus vezetésével. A három napig tartó alkalom, az egyéb foglalkozásokból kimaradt gyermekek számára adott nagyszerű lehetőséget. A mese-csoport a Metamorphoses Meseterápia módszerének alkotó-fejlesztő gyakorlataival dolgozott. A program céljával egybehangzó tematika mentén kiválasztott népmesék elmesélése beleágyazódott a "külső-belső" szakkör önismereti gyakorlatokkal előkészített csoportmunkájába, és a mesék elmondását, meghallgatását követően a gyerekek olyan játékos feldolgozásban vettek részt együtt, amely a mese által hordozott mondanivalót segített elmélyíteni.