A TÜRR ISTVÁN MÚZEUM Történeti dokumentációja

Felület megjelenésének beállításai

A felület megjelenésének beállításai
Az alábbi kapcsolókkal olyan beállításokat érhet el, amik segítik az olvasási nehézséggel élőket.
Ezzel megnövelheti a felület kontrasztját.
Ezzel erősebbé teheti a szöveg kiemelését.
Ezzel kikapcsolhatja a mozgó elemeket.
Összes találat: 1658

1918-ban írott lap a spanyoljárványról, az iskola bezárásáról, a háborúról

1918. évi zsebnaptár. Hátán Köber Hugó I.R.83. beírás

"Municipialan Grad Baja" feliratú helyi okmánybélyegek a szerb megszállás idejéből

"BajaTHJF város" feliratú bélyeg a Tóth Kálmán szobor képével és a város címerével.

Vasutas Szövetség röplapja a vasutasokhoz felszólítás lázadásra.

Domború virágos minta. Poch Nándor 1896 felirat kidomborítva. A kártyán kézírás nincs.

Domború mintával Pauluska felírás, virág, 2 madár, az egyik szájában levél, a másikban virág.

Cirill betűs számla 1920-ból

A "Forradalmi Kormányzótanács Rendeleti" c. könyv, melyet 1919-ben adtak ki.

"A Kis Polgár sorsa" c. verset Simonyi József pártelnök írta Dávodon 1920-ban.

Belgrádban készült felvétel 1921-ben. Jobbról balra Köller István emigrált.

Kun István vöröskatona fényképe.

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 40. évf.

Munkarend, melyet az 1924.

Munkarend építkezési dolgozóknak. Megállapodás munkavállalók, munkaadók között.

A bécsi főkonzul értesítése arról, hogy Szalmai Fülöp katonai iratainak kutatása eredménytelen...

A prágai konzul felhívása, hogy közölje Szalmai Fülöp, születési helyét, idejét, ezrede számát,...

Válasz Szalmai Fülöpnek az Osztrák Követségre írt levelére.

Válasz Szalmai Fülöpnek a budapesti lengyel követséghez küldött kérvényére

Szalmai Fülöp személyi lapja

Oldalak