Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. A múzeum elérhetőségei

1.2. Szervezeti felépítés

1.3. A múzeum vezetője adatai

1.4. Ügyfélkapcsolat

1.5. A múzeum közérdekű muzeális kiállítóhelyei

1.6. A múzeum gazdálkodó szervezete

1.7 A múzeum felügyeleti szerve

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A múzeumra vonatkozó jogszabályok

2.2. Szabályzatok

       Számviteli politika és mellékletei

       TIM Belső kontroll rendszer

       TIM Beszerzési szabályzat

       TIM Cafetéria szabályzat 2023

       TIM Gépjárműhasználat szabályzat

       TIM kötváll. szabályzat

       TIM Közbeszerzési Szabályzat

       TIM Kutatási Szabályzat

       TIM küldetésnyilatkozat

       TIM Leltározási szabályzat

       TIM Műtárgykezelési szabályzat

       TIM Pénzkezelési szabályzat

       TIM Reprezentációs szabályzat

       TIM Selejtezési szabályzat

       TIM Szervezeti és Működési Szabályzat

       TIM Telefonhasználati szabályzat 

       TIM Tűzvédelmi szabályzat

       TIM Bizonylati rendről

       TIM Számlarendről

       TIM Eszközök és források értékelési szabályzata

       TIM Munkaruha szabályzat

       TIM Számviteli politika

2.3. Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézkedésének terve

2.4. A múzeum költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások

2.5. Statisztikák 2020.

2.5. Statisztikák 2021.

2.5. Statisztikák 2022.

2.6. Hirdetmények, közlemények

2.7. A múzeum pályázatai

2.8. Alaptevékenységekkel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállpításai

2.9. A múzeumra vonatkozó jogszabályok, szervezetszabályozó eszközök

2.10. A múzeum alaptevékenysége, feladata és hatásköre

3. Gazdálkodási adatok

3.1. Elemi költségvetés 2018.

3.1. Elemi költségvetés 2019.

3.1. Elemi költségvetés 2020.

3.1. Elemi költségvetés 2021.

3.1. Elemi költségvetés 2022.

3.2. Éves költségvetési beszámoló, 2017

3.2. Éves költségvetési beszámoló, 2018

3.2. Éves költségvetési beszámoló, 2019

3.2. Éves költségvetési beszámoló, 2020

3.2. Éves költségvetési beszámoló, 2021

3.2. Éves költségvetési beszámoló, 2022

3.3. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

3.4. Szerződések 1 m Ft felett

         Szerződések (összesítő)

         Szerződések (részletes)

3.5. Közbeszerzések

4. Mellékletek

4.1. Küldetésnyilatkozat

4.2. Alapító okirat

4.3.TIM leltárkönyvek nyilvántartása

4.4. Nyitvatartás, díjak mértéke, kedvezmények

4.5. FEUVE 2023

4.6. Adatigénylés

5. Közérdekű bejelentések

5.1 Akadálymentesítési nyilatkozat

Megszakítás