Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. A múzeum elérhetőségei

1.2. Szervezeti felépítés

1.3. A múzeum vezetője adatai

1.4. Ügyfélkapcsolat

1.5. A múzeum közérdekű muzeális kiállítóhelyei

1.6. A múzeum gazdálkodó szervezete

1.7 A múzeum felügyeleti szerve

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A múzeumra vonatkozó jogszabályok

2.2. Szabályzatok

TIM és BMK bizonylati rendről

TIM és BMK számlarendről

TIM és BMK esélyegyenlőségi terv

TIM és BMK számviteli politika

TIM és BMK munkaruha szabályzat

TIM és BMK eszközök és források értékelési szabályzata

TIM és BMK telefonhasználati szabályzat

TIM és BMK selejtezési szabályzat

TIM és BMK reprezentációs szabályzat

TIM és BMK panaszkezelési szabályzat

TIM és BMK műtárgykezelési szabályzat

TIM és BMK megismerési bizonylat

TIM és BMK leltározási szabályzat

TIM és BMK kutatási szabályzat

TIM és BMK közbeszerzési szabályzat

TIM és BMK Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás szabályzat

TIM és BMK iratkezelési szabályzat

TIM és BMK gépjármű használati szabályzat

TIM és BMK cafeteria szabályzat

TIM és BMK beszerzési szabályzat

TIM és BMK belső kontroll rendszer

TIM és BMK adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

TIM és BMK pénzkezelési szabályzat

 

 

 

          

 

 

 

 

 

2.3. Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézkedésének terve

2.4. A múzeum költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások

2.5. Statisztikák 2020.

2.5. Statisztikák 2021.

2.5. Statisztikák 2022.

2.6. Hirdetmények, közlemények

2.7. A múzeum pályázatai

2.8. Alaptevékenységekkel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállpításai

2.9. A múzeumra vonatkozó jogszabályok, szervezetszabályozó eszközök

2.10. A múzeum alaptevékenysége, feladata és hatásköre

3. Gazdálkodási adatok

3.1. Elemi költségvetés 2018.

3.1. Elemi költségvetés 2019.

3.1. Elemi költségvetés 2020.

3.1. Elemi költségvetés 2021.

3.1. Elemi költségvetés 2022.

3.2. Éves költségvetési beszámoló, 2017

3.2. Éves költségvetési beszámoló, 2018

3.2. Éves költségvetési beszámoló, 2019

3.2. Éves költségvetési beszámoló, 2020

3.2. Éves költségvetési beszámoló, 2021

3.2. Éves költségvetési beszámoló, 2022

3.3. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

3.4. Szerződések 1 m Ft felett

         Szerződések (összesítő)

         Szerződések (részletes)

3.5. Közbeszerzések

4. Mellékletek

4.1. Küldetésnyilatkozat

4.2. Alapító okirat

4.3.TIM leltárkönyvek nyilvántartása

4.4. Nyitvatartás, díjak mértéke, kedvezmények

4.5. FEUVE 2023

4.6. Adatigénylés

5. Közérdekű bejelentések

5.1 Akadálymentesítési nyilatkozat

Megszakítás