Posta, Oroszlán u.5.

Az 1926- ban épült postát Medgyaszay István (a század eleji magyar stílustörekvések egyik eredeti egyénisége) tervezte. A postaépület funkcióját illetően Kathy Imre Medgyaszayról írt monográfiában így szólt „A hivatal megkívánta méltóság, a nemes egyszerűség… a karakteres formálással” párosult. Sajnos a belső terek kialakításával az eredeti jellemzők elvesztek.

Az épület kétemeletes, homlokzatát tagoló, függőleges falsávokat, úgynevezett lizénákat balatonalmádi vöröskővel borították. Tengelyében a felfalazott magasított térben Márton Ferenc (1884-1940) festő, szobrász és grafikus által készített sgraffito, a posta allegorikus kifejezése látható.

Forrás:

Simon Magdolna: Jelentős építészeti emlékek a század eleji Bajáról. In: Merk Zsuzsa (szerk.): Emlékkönyv a bajai Múzeum 50 éves évfordulójára (1937-1987). Baja, 1989.

Bánáti Tibor: Mesélő házak. Baja 2001.

Merk Zsuzsa (szerk.) Nagy András emlékezete. Egy kisváros, Baja főépítészetének munkássága, Baja 2001.

Tékép, ide kattintva: https://goo.gl/maps/67XfP3ZkSf1xSWQ36

Megszakítás