Kutatási szabályzat

A RÉGÉSZETI, TÖRTÉNETI, NÉPRAJZI, KÉPZŐMŰVÉSZETI, IPARMŰVÉSZETI, NUMIZMATIKAI, FOTÓTÁR SZAKMAI GYŰJTEMÉNYI ANYAG FOTÓZÁSI, REPRODUKÁLÁSI ÉS BELFÖLDI KÖZLÉSI/FELHASZNÁLÁSI DÍJAZÁSI SZABÁLYZATA

A Türr István Múzeum régészeti, történeti, néprajzi, képzőművészeti, iparművészeti, numizmatikai és fotótár szakmai gyűjteményeiben elhelyezett, leltározott vagy leltározás előtti gyűjteményi anyagról digitális másolat igénylése, fotók (munkafelvétel) készítése, illetve a gyűjteményi anyag publikálásra alkalmas fotózása és annak felhasználása az alábbiak szerint történik:

1.A gyűjteményekben a kutatás a Türr István Múzeum Kutatási szabályzata alapján történhet, s mind a múzeumi szakkutatók, mind külső kutatók (továbbiakban: kutató/felhasználó) számára díjtalan. A kutatói kérőlap és engedély formáját lásd: 

2.A kutató/felhasználó a gyűjteményi anyagról digitális másolatot kérhet – amennyiben az rendelkezésre áll –, vagy egyedi fényképfelvételt (munkafelvételt) készíthet. A digitális másolat, vagy az egyedi fényképfelvétel (munkafelvétel) elkészítése publikálásra nem jogosít.

3.A gyűjteményi anyagról a 2. pont alattiak szerint készítendő digitális másolat paraméterei az alábbiak lehetnek: kiterjesztés: jpg, jpeg, bmp; méret: maximum 150 kb; felbontás: maximum 200 dpi. A kutató a saját gyűjtött anyagáról engedéllyel, de fizetés nélkül bármikor készíthet fotót, vagy a fotógyűjteményből térítés nélkül felhasználhatja a saját anyagát.

4.A digitális másolat 3. pont szerinti készítését a kutatóval/felhasználóval való egyeztetés (példányszám, méret, felbontás, stb.) után a múzeum munkatársa a múzeum eszközeivel végzi. A digitalizáláshoz szükséges adathordozót (floppy, CD, DVD, egyéb) az igénylő kutató/felhasználó biztosítja. A digitális másolás, feldolgozás díja a Türr István Múzeum szakkutatói számára díjmentes, más kutatók/felhasználók és külső szakkutatók számára 500 Ft/felvétel. Más múzeumi gyűjtemények esetében – amennyiben erről megállapodás születik – kölcsönösen eltekinthetnek a digitális másolat díjától.

5.A kutató/felhasználó a gyűjteményi anyag egyes tárgyairól egyedi fotófelvételt (munkafelvételt) készíthet. Ez történhet a múzeum munkatársa révén, a múzeum eszközeivel, vagy kivételes, speciális esetben a kutató/felhasználó saját közreműködésével és saját eszközeivel, ami külön engedélyhez kötött. A múzeumi munkatárs közreműködéséhez, az eszközpark igényléséhez előzetes egyeztetés szükséges. A gyűjteményi anyag egyes tárgyairól készítendő egyedi fotófelvétel (munkafelvétel) díja egységesen: 500 Ft/felvétel. A munkafelvétel készítése nem járhat az adott tárgy kiállítási vagy tárolási helyről való lényeges fizikai elmozdításával, és az így készített felvétel nem jár publikálási/felhasználási jogosultság elnyerésével.

6.A kutató/felhasználó a gyűjteményi anyagról publikálási, illusztrálási és/vagy vállalkozási, egyéb felhasználási célból fotókat készíthet, melynek publikálása, felhasználása külön engedélyhez és díjazáshoz kötött. Az ehhez szükséges engedélyt a múzeumigazgató adja ki. Az engedély egyben szerződés is, és egyszeri alkalomra, meghatározott időtartamra szól, további közléshez (pl. utánnyomás, bővített kiadás, stb.) új engedély, szerződés szükséges. A publikáláskor a kutató/felhasználó köteles feltüntetni a közölt kép forrását és leltári számát. A szerződést a 3. melléklet tartalmazza.

7.A kutató/felhasználó minden publikálás nyomán készült kiadványból (amelyben az adott fotó megjelent) köteles 2 példányt a Türr István Múzeum könyvtára számára tiszteletpéldányként megküldeni.

8.A publikálás/felhasználás alapdíjai az alábbiak:

Publikáció/felhasználás helye

Alapdíja

Címlap

20.000 Ft

Hátsó borító külső

14.000 Ft

Hátsó borító belső

5.000 Ft

Belső oldalon

5.000 Ft

Elektronikus megjelenés, illusztráció

2.000 Ft (nem letölthető méretben – 200 dpi)

Újságcikk illusztrációja

1.000 Ft

Egyéb felhasználás

500 Ft

9.A publikálás/felhasználás alapdíján felül a múzeumigazgató bizonyos körülmények és tényezők figyelembe vételével a vonatkozó alapdíjtétel 50 %-áig terjedő többletdíjat állapíthat meg.

10.A múzeumigazgató egyéni elbírálás alapján eltekinthet a közlési díjak kifizetésétől. Ebben az esetben írásos megállapodást köt a múzeum és a kutató/felhasználó arról, hogy a kutató/felhasználó a költségeket a megjelent kötet bizonyos példányszámával ellentételezi.

11.A kutató/felhasználó a gyűjteményi anyagról publikálási, illusztrálási és/vagy vállalkozási, egyéb felhasználási célból készült fotóhoz az adott tárgyhoz tartozó leírókartonon rögzített adatokról jegyzetet készíthet. Az így folytatott adatgyűjtés során a kutató/felhasználó köteles a 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet 2. számú mellékletének megfelelő, személyiségi jogokat figyelembe vevő korlátozása szerint eljárni. Az adatgyűjtési lehetőség múzeumiszakkutatók számára díjmentes. Külső kutató/felhasználó számára a szolgáltatás díja: 100 Ft/leírókarton.

12.Külső kutatók/felhasználók esetében a publikálási, illusztrálási és/vagy vállalkozási, egyéb felhasználás feltételei egyedi elbírálás alá esnek az alábbi megjelenési területeken.

–televízió

–hirdetés

–internet

–poszter

–képeslap, levelezőlap

–naptár

Ezekben az esetekben a kutató/felhasználó elbírálási díjként minimum 15.000 Ft és felvételenként 5.000 Ft publikálási/felhasználási díjat köteles fizetni.

A gyűjteményi anyaggal kapcsolatos publikálási, illusztrálási és/vagy vállalkozási, egyéb felhasználási célhoz kötődő publikálási/felhasználási díjak ellentételezése a múzeumigazgató által írásban engedélyezett egyéb (pl. tiszteletpéldány árusításra történő átadása), szerződésben rögzített módon is történhet.

Könyvtári szolgáltatások ÁFA-val növelt díjszabása

A Türr István Múzeum díjköteles szolgáltatásai

Fénymásolás:

A/4 méret 15 Ft/oldal,

A/3 méret 30 Ft/oldal.

Nyomtatás: A/4

                                 Fekete-fehér 20 Ft/oldal

                                 Színes Csak szöveg 50 Ft/db

                                 Szöveg + kép 100 Ft/db

                                 Csak kép 150 Ft/db

Digitális másolat:

Dokumentum szkennelés A/2 méretig, vállalási határidő: 24 óra kapacitástól függően, saját adathordozóra JPG vagy PDF formátumban) 90 Ft/oldal.

Kiírás hozott CD/DVD-re 200 Ft, a könyvtár által biztosított CD/DVD-re 500 Ft.

Könyvtárközi kölcsönzés:

Amennyiben a könyvtárközi kölcsönzést a kölcsönző könyvtár térítéssel szolgáltatja, a térítési díj megfizetése a kölcsönző személy kötelessége, annak összegét a Türr István Múzeum pénztárába kell befizetni.

A könyvtárközi kölcsönzés során felmerülő postaköltséget a kölcsönző személynek kell fizetnie, melynek összegét a Türr István Múzeum pénztárába köteles befizetni.

Laminálás:                 A/4 méretben 250 Ft/lap,

                                 A/3 méretben 500 Ft/lap.

A szolgáltatás díjának kifizetése alól a könyvtáros felmentést adhat. Nem múzeumi dokumentumok fénymásolása vagy szkennelése csak kivételes esetben történhet és csak a könyvtáros engedélyével.

Baja, 2013. január 1.

Megszakítás