Elérhetőségek / Nyitvatartás

Türr István Múzeum

Örökségszálló – Állandó kiállítás – Látványraktár

Baja, Deák Ferenc u. 1.
Nyitvatartás:
keddtől – szombatig 10-18 óráig.
 
 
Tel.: +36 79 324 173, +36 20 293 90 90

E-mail: bajaimuzeum@gmail.com

Belépőjegyek

Felnőtt Diák  Nyugdíjas
2 000 Ft 1 000 Ft 1 000 Ft

Földszinti kiállítóterem (Roosevelt tér)

Felnőtt Diák  Nyugdíjas
800 Ft 400 Ft 400 Ft

Nagy István Képtár

Baja, Arany J. u. 1.

Nyitvatartás:

keddtől – szombatig 10 – 16 óráig

Ünnepi nyitvatartás 2024-ben

Tel.: +36 79 325 649, +36 79 324 173

E-mail: bajaimuzeum@gmail.com

Belépőjegyek

Felnőtt Diák  Nyugdíjas
1000 Ft 500 Ft 500 Ft

Éber-emlékház

Baja, Jókai u. 19.

Nyitvatartás:

keddtől – péntekig 10 – 16 óráig

Ünnepi nyitvatartás 2024-ben

Tel.: +36 79 324 216, +36 79 324 173

E-mail: bajaimuzeum@gmail.com

Belépőjegyek

Felnőtt Diák  Nyugdíjas
1000 Ft 500 Ft 500 Ft

Bunyevác Tájház

6500 Baja, Pandúr utca 51.

Nyitvatartás:

keddtől – péntekig 10 – 16 óráig

2024.05.24 – 29-ig csak előre bejelentett látogatókat tudunk fogadni.

Ünnepi nyitvatartás 2024-ben

Tel.: +36 79 324 173, +36 20 293 90 90

E-mail: bajaimuzeum@gmail.com

 

Belépőjegyek

Felnőtt Diák  Nyugdíjas
1000 Ft 500 Ft 500 Ft

Bagolyvár

6500 Baja, Parti utca 1.

Nyitvatartás:

keddtől – szombatig 10 – 16 óráig

Ünnepi nyitvatartás 2024-ben

Tel.: +36 79 324 173, +36 20 293 90 90

E-mail: bajaimuzeum@gmail.com

Belépőjegyek

Felnőtt Diák  Nyugdíjas
1000 Ft 500 Ft 500 Ft

További díjak, kedvezmények:

Tárlatvezetés 6 500 Ft
   
Múzeumpedagógiai foglalkozás (90 perc, maximum 30 fő) 800 Ft/fő
Múzeumpedagógiai foglalkozás külső helyszíneken (max. 80 fő) 50 000 Ft/alkalom
Családi kedvezmény (2 felnőtt+2-3 gyermek) 5 000 Ft
Felnőtt napijegy 3 600 Ft
Diák/nyugdíjas napijegy 1 800 Ft
Fotózás a kiállítóhelyeken (2 óra kizárólagos belépést biztosítunk) 10 000 Ft/helyszín/alkalom

 

Napijegy minden kiállítóhelyünkön vásárolható.

Napijegyeinkkel valamennyi kiállítóhely az első érvényesítést követő 48 órán belül látogatható.

Kiállításainkban a törvény által előírt kedvezményes nap: minden hónap utolsó szombatja.

Kedvezményes jegy vásárlásakor más engedmény nem érvényesíthető.

Minden kiállítóhelyünkön csak készpénzes fizetési lehetőség van.

Kedvezmények

A Kormány

132 / 2011. (VII.18.) Korm. rendelete

a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról

 

A Kormány a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

„(1) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: EGT állampolgár), amennyiben:

a)  6. életévét be nem töltött kiskorú,

b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy)

c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő),

d) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,

e) legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja,

f) közoktatásban dolgozó pedagógus,

g) 70. életévét betöltötte.

 

(2) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT állampolgár minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján, amennyiben:

a) 26. életévét még nem töltötte be,

b) 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).

 

(3) A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépődíj fizetésével látogathatja az alábbi EGT állampolgár:

a) 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig,

b) 62 év felett,

    c) a legalább két, 18 év alatti személyt kísérő egy vagy két — a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja szerinti — közeli hozzátartozó, a (2) bekezdés b) pontjában foglalt eset kivételével.

 

 (4) A Magyar Köztársaság állami ünnepéről szóló 1991. évi VIII. törvény 1. §-ában meghatározott nemzeti ünnepeken, állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók.”

 

2. § Az R. 2. § (6) bekezdésében a „fenntartója” szövegrész helyébe a „vezetője” szöveg lép.

 

3. § E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

 

4. § E rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

 

Budapest, 2011. július 18.

 

 

    Orbán Viktor

miniszterelnök s.k.

Ünnepi nyitvatartás 2024-ben:

Május 1.  (szerda)

Türr István Múzeum, Nagy István Képtár, Bagolyvár nyitva

                              Éber-emlékház, Bunyevác Tájház zárva

Május 19-20. (pünkösd)

Türr István Múzeum, Bagolyvár nyitva

                              Nagy István Képtár, Éber-emlékház, Bunyevác Tájház zárva

Augusztus 20. (kedd) 

Türr István Múzeum, Nagy István Képtár, Bagolyvár nyitva

                             Éber-emlékház, Bunyevác Tájház zárva

Október 23. (szerda) 

Türr István Múzeum, Nagy István Képtár, Bagolyvár nyitva

                              Éber-emlékház, Bunyevác Tájház zárva

December 22-től – február 4-ig minden kiállítóhelyünk zárva tart. 

 

Megszakítás