Magyar Géniusz

Projekt címe: Egyedülálló bronzkori temető és település további, lehetőség szerint teljes feltárása és kutatása

Projekt azonosító: Magyar Géniusz Program 650132/21 sz.

Projekt időtartama: 2022.01.01 – 2023. 12. 31.

Támogatás összege: 8.000 000 Ft

A Türr István Múzeum a Nemzeti Kulturális Alap Magyar Géniusz Ideiglenes Kollégiuma támogatásával széleskörű szakmai együttműködés keretében vizsgálja a Sükösd-Árpás-dűlő lelőhelyen talált rendkívül gazdag, a halomsíros kultúrához tartozó bronzkori sír és temető anyagát. Kutatásunk során számos neves szakemberrel és intézménnyel dolgozunk együtt, az eredményekről folyamatosan hazai és külföldi szakfolyóiratokban számolunk be.

Az együttműködések keretében megvalósuló természettudományos vizsgálatok értékes, új információkkal gazdagítják majd nemcsak a halomsíros kultúráról alkotott képünket, hanem a Kárpát-medencében a Kr. e. 1500 és 1200 között élt bronzkori emberek életét, egészségi állapotát, a temetőben eltemetett egyének rokonsági kapcsolatait. Reményeink szerint a korszak bronzműves technológiájáról, műhely jellemzőkről, kereskedelmi kapcsolatokról, a halotti kultuszokról meglévő korábbi adatainkat is bővíteni tudjuk. A fogakból nyert minták elemzése (stroncium izotóp) lehetőséget nyújt annak megállapítására, hogy az elhunytak életük során számottevő mértékben helyet változtattak-e, vándoroltak-e, vagyis kisgyermek korukban máshol éltek-e, mint ahol eltemették őket a mai Sükösd határában. A radiokarbon mintavételezések segítségével az elhunytak eltemetésének pontosabb időpontját tudjuk meghatározni. Ennek eredménye alapján megtudhatjuk, hogy mikor és mennyi időn át használták a temetőt.

A viseleti tárgyakban gazdag sírleletek a temetőben egyedülállóak. Különlegesek nemcsak a nagyközönség, de a régész szakma számára is. Ezek a viseleti tárgyak elsősorban kincs- vagy depóleletekben fordulnak elő, esetleg hamvasztásos sírokból vagy régi – nem jól dokumentált – ásatásokból ismertek, így használatukról, pontos viseleti elrendezésükről korábban csak feltételezések voltak.

Intézményközi kutatásaink eredményeiről hazai és nemzetközi konferenciákon szeretnénk beszámolni, valamint szakmai konferencia és kiállítások rendezésével. A Türr István Múzeum Bajai Dolgozatok sorozatában a temető teljes anyagának régészeti és archaeometriai feldolgozását, a vizsgálatok összességét mutatjuk majd be.

Kutatásunk hozzájárulhat a Bácskai régió őskorának teljesebb megismeréséhez, kapcsolatrendszerének és időrendjének pontosításához is, mivel a Türr István Múzeum gyűjtőterületéről a kelebiai temetőt kivéve eddig igen kevés bronzkori emlékanyag állt a kutatások rendelkezésre. A projektvezető Dr. Pásztor Emília, a projekt szakmai munkatársai Pap Evelin és Cs. Andrási Réka régészek.

Elérhetőség:

Cím: 6500 Baja, Deák Ferenc 1

Kapcsolattartó: Pásztor Emília

Email: pasztoremilia@tolna.net

Telefonszám: +36 30 207 0057

Múzeumok Éjszakája – „Kamilla” titkai (2022. 06. 25.) – gyermek kézműves foglalkozás, tutulus készítés, „Kamillás” színező, beöltözés bronzkori viseletbe.

A régészek az European Association of Archaeologist (EAA) konferencián tartottak előadást a temető legrangosabb 1.sz. sírjáról 2022. szeptember 4-én. A részvételhez a Magyar Régészeti és Művészettörténet Társulat nyújtott támogatást.

Megszakítás