Migráció és hagyományformálódás

A Türr István Múzeum a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázaton (pályázati azonosító: 203137/03232) 450.000 Ft támogatást nyert a „Migráció és hagyományformálódás a történeti Duna-Tisza közi nemzetiségek népéletében” (szerk: Kothencz Kelemen) című könyv megjelentetésére.   

Tartalomjegyzék:

Bárth János: Migráció és hagyományformálódás a népéletben

Horváth Sándor: Bunyevácok, rácok és mások a Duna mentén. Délszláv etnikai és néprajzi csoportok migrációja a törökök idején

Fehér Zoltán: A magyar Bátia és a rác Bacsina összeolvadása, a rácok katonás letelepedése

Bárth Dániel: Karizma és hatalom. Vallási rajongás a történeti Bácska interetnikus és interkonfesszionális mikrovilágában

Nagy Janka Teodóra: Az interetnikus kapcsolatok individualizálódása, avagy a hagyomány-, érték- és mentalitásőrzés mintázatai a modernizálódó közösségekben

Kürti László: „Se nem jászok, se nem kunok – magyarok” Kulturális hatások és kapcsolatok a Felső-Kiskunságban a XIX–XX. században

Kothencz Kelemen: Migráció és mesterség, Vándoriparosok Hercegszántón a XIX–XX. század fordulóján

Kuti Klára: A migráció múzeumi megmutatása, példák a tatai német nemzetiségi múzeum gyakorlatából

Bereznai Zsuzsanna: Egy hajósi sváb ember a történelem sodrában (Kübler István gyermek- és ifjúkora)

Schőn Mária: A hajósi nép és egy hajósi család kálváriája a II. világháború utáni évtizedben

Örsi Julianna: Szervezett telepítések a bácskai puszták benépesítésére

Silling István: Nyugat-Bácska benépesülése

Papp Árpád: A vajdasági magyarok elvándorlásának sajátosságai a rendszerváltást követő időszakban – a nemzetközi migrációs trendek figyelembevételével

Szőke Anna: „Szegeden így beszélek, otthon mög röndösen” A vajdasági magyarság elvándorlásának indítékai

Klamár Zoltán: „Ona je goj!” A vegyes házasság intézményének identitásformáló hatása – magyarkanizsai példák

Silling Léda: Migrációs hatások bácskai oromzatdíszek alakulására

Pastyik László: A bácskai németek doroszlói búcsújárása

Megszakítás