Csuvár-Andrási Réka

KUTATÓI ÉLETPÁLYA
2014. Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar – régészet alapszak
2016. Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar – régészet meterképzés (népvándorláskor-középkor szakirány)

TEVÉKENYSÉG
A Türr István Múzeum régészeti gyűjteményének gondozása; régészeti megfigyelések és ásatások lebonyolítása, a múzeummal szerződésben álló műszeres kutatók koordinálása, gyűjteménygyarapítás, tudományos kutató- és feldolgozómunka és közművelődési feladatok ellátása.

Kutatási terület
népvándorláskor, középkor

PUBLIKÁCIÓK

Andrási Réka: A 10-11. századi fülesgombok tipokronológiája Hajdú-Bihar megye és a Rétköz területén Újabb adatok a honfoglalás kori viselet kérdéséhez. In: Acta iuvenum: Sectio archaeologica 2. 153–175. Szeged, 2015.

Andrási Réka: Újabb adatok a honfoglalás kori viselet rekonstrukciójához. In: Szakkollégiumi füzetek 2. Móra Ferenc Szakkollégium évkönyve 2. 193–213. Szeged, 2015.

Andrási Réka – Langó Péter: Bácsalmás és környéke a magyar honfoglalás korában. In: Bácsalmás. Fejezetek egy felső-bácskai kisváros történetéből. Bácsalmás 2016, 323–328.

Andrási Réka: A Madaras-Árvai-dűlői honfoglalás kori temető az új kutatások tükrében. New results of the investigation of Hungarian Conquest cemetary at the site Madaras-Árvai dűlő. In: Sámánizmus és természethit – régen és ma. Szerk: Pásztor Emília. Baja, 2018.

Rábai Krisztina – Cs. Andrási Réka – Pap Evelin: Középkori pecsétnyomó Bátmonostor–Pusztafaluról. In: Cumania 29. 81–90. Kecskemét, 2021.

Cs. Andrási Réka – Pap Evelin: A historizmus előképei. Késő középkori-kora újkori régészeti kutatások Baja belvárosában. Historizmus a Bácskában konferencia kötete

Andrási Réka – Pásztor Emília: A fény régészete. In: Határtalan régészet. 3–4 szám. Szeged, 2016.

Andrási Réka – Wilhelm Gábor: Egy különleges templom nyomában. In: Határtalan régészet.5. szám. Szeged, 2017.

Cs. Andrási Réka: A középkori Csanádszentgyörgy különleges templomának nyomában. In: Bajai Honpolgár XXVIII. évf. 6. (320.) szám. Baja, 2017.

Cs. Andrási Réka – Pap Evelin – Pásztor Emília: Páratlan bronzkori sír Baja határából. In: Határtalan régészet, 2021/június (megjelenés alatt)

(megjelenés alatt) Cs. Andrási Réka – Pap Evelin: A historizmus előképei. Késő középkori-kora újkori régészeti kutatások Baja belvárosában. Bácsország Folyóirat

Megszakítás