Dr. Pásztor Emília

KUTATÓI ÉLETPÁLYA
1994. Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Csillagászati Tanszék egyetemi doktori fokozat
1981. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar régészet szak (őskor-népvándorlás kor szak)
1979. Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar fizika-csillagász szak

TEVÉKENYSÉG
Kutatási terület
1. A Kárpát-medence, tágabb értelemben: Közép-Európa bronzkori középkori régészete
2. Az Európai őskori népeinek égismerete (archaeoasztronómiai kutatások)

Tudományos tagság:
Society of Astronomy in Culture; International Society for Archaeoastronomy and Astronomy in Culture (http://www.archeoastronomy.org)
The European Association of Archaeologists,
Magyar Művészettörténeti és Régészeti Társulat
Fiatal Őskoros Kutatók Egyesülete
Alapító tag: Őskori földművek vizsgálata Zala megyében– interdiszciplináris kutatócsoport

PUBLIKÁCIÓK
Válogatott bibliográfia
1. Pasztor, E. (megjelenés alatt) Representing the Universe: ancient visualization of the universe and its elements in Europe and adjacent areas. A. César González-García and Juan A. Belmonte (eds) Volume 1, the Cultural History of the Universe in Antiquity (c.3000 BCE‒500 CE). Bloomsbury’s The Cultural History of the Universe edited by Richard Dunn and Nicholas Campion. Bloomsbury Academic.
2. Pásztor, E. (megjelenés alatt) Prehistoric interest in stations of the Sun and the Moon – fact or fiction? In: Fabio Silva and Liz Henty (eds) Solarizing the Moon: Essays in Honour of Lionel Sims. Oxford: BAR Publishing
3. Pasztor, E. 2021. A tájolás, mint a szimbolikus tájformálás egyik eszköze / Orientation as a means of symbolic landscape formation. „Környezet és Ember. MΩMOΣ XI. – Őskoros Kutatók XI. Összejövetele”
4. Pasztor, E. 2020. Visualisation of the sky in traditional cultures of Eurasia and its ancient representations. In: Henty L., Brown D. (eds) Visualising Skyscapes. Material Forms of Cultural Engagement with the Heavens. 177-199. Routledge, Oxon
5. Pasztor, E. 2019. The Relationship of Bronze Age Beliefs and Nature in the Carpathian Basin /A bronzkori hiedelmek és a természet kapcsolata a Kárpát-medencében. Emilia Pasztor (ed). Shamanism and Nature Worship – Past and Present / Sámánizmus és természethit – régen és ma. Baja: Türr István Museum. 101-128.
6. Pasztor, E. 2017. Comments on Bird Symbolism of The Bronze Age Carpathian Basin and its Possible Relationship with Shamanism. In: Edited by Dragoş Gheorghiu, Emilia Pásztor, Herman Bender and George Nash. Archaeological Approaches to Shamanism: Mind-Body, Nature, and Culture. Cambridge Scholar Publishing. 193-227.
7. Pasztor, E. 2017. Bronze Age Light Symbolism. In: Pasztor, E.(ed) The archaeology of light The role of natural light in the life of late prehistoric man. Bajai Dolgozatok 20. Baja.119-148.
8. Pasztor, E. 2017 (online) Prehistoric Light in the Air: Celestial Symbols of the Bronze Age. In: Costas Papadopoulos and Holley Moyes (eds). The Oxford Handbook of Light in Archaeology. Oxford University Press. Oxford
9. Pásztor E., Barna J.P., Zotti G. 2015. Neolithic Circular Ditch Systems (“Rondels”) in Central Europe. In: Ruggles C. (eds) Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy. Springer, New York, NY. 1317–1326.
10. Pásztor E. 2015. Celestial Symbolism of the Vučedol Culture. In: Ruggles C. (eds) Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy. Springer, New York, NY.
11. Pásztor, E. – P. Barna, J. 2013. Concepts of Space, Place and Time in Late Neolithic Carpathian Basin: the Geometry of rondels of the Lengyel complex, in: D. Gheorghiu and G. Nash (eds), Place Cambridge Scholars Publishing As Material Culture, Objects, Geographies and the Construction of Time.
12. Pásztor E. 2012. Magical Signs in Prehistory: Near Eastern Celestial Symbols in the Ancient Carpathian Basin. In: Rountree K., Morris C., Peatfield A. (eds) Archaeology of Spiritualities. One World Archaeology. Springer, New York, NY. 185-207.
13. Pásztor, E. 2011.Prehistoric sky lore and spirituality, In D. Gheorghiu (ed): Archaeology Experimenting Spirituality? Cambridge Scholars Publishing, 89-117.
14. Pásztor, E. 2011. The significance of the Sun, Moon and celestial bodies to societies in the Carpathian Basin during the Bronze Age in D. Valls-Gabaud & A. Boksenberg, (eds.) The Role of Astronomy in Society and Culture Proceedings IAU Symposium No. 260, 2010. 127-135. Cambridge, Cambridge University Press
15. Pásztor, E. 2009. A szakrális kincsleletek szerepe a bronzkori ember világképének tanulmányozásában. In: Kaposvári, Gy. And Tárnoki, J. (eds). Csányi Marietta köszöntése, Tisicum. Szolnok. 197 – 208
16. Pásztor, E. –P. Barna, J. –Roslund, C. 2008. The orientation of rondels of the Neolithic Lengyel culture in Central Europe Antiquity Vol. 82. 910-924.
17. Pásztor, E. 2008. Megjegyzések a Lengyeli-kultúra körárkainak tájolásához Archaeológiai Értesítő 133. 5-20. Volume 133: Issue 1
18. Pásztor, E. and Roslund, C. 2007. An interpretation of the Nebra Disc, Antiquity 81: 267-78.
A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, az MTMT Adatbázisban tekinthetők meg.

Megszakítás