Kordé Nóra

Végzettség

2012. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar történelemtanár, hon-és népismerettanár (MA)
2009. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar történelem alapszakos bölcsész (BA)

Tevékenység

A Türr István Múzeum helytörténeti gyűjteményének gondozása; gyűjteménygyarapítás, tudományos kutató- és feldolgozómunka, valamint közművelődési feladatok ellátása.

Kutatási terület:
– Baja és a környékbeli települések helytörténete;
– a térség társadalom- és életmódtörténete a XX. század derekán;
– a II. világháborús bajai hadifogolytábor története

Publikációk

Kordé, N. 2021. A polihisztor és népnevelő – 50 éve halt meg Eötvös József 2. Bajai Honpolgár, 2021. május (XXXII. évf. 5.) 5-7.

Kordé, N. 2021. A polihisztor és népnevelő – 50 éve halt meg Eötvös József 1. Bajai Honpolgár, 2021. április (XXXII. évf. 3.) 9-11.

Kordé, N. 2020. Adalékok a bajai hadifogolytábor (1944–1945) történetéhez – Puskás Mihály iratanyaga a Türr István Múzeum helytörténeti gyűjteményében. In.: Kiss Márton (szerk.) Konfliktusok interdiszciplináris megközelítésben – A Magyar Hadtudományi Társaság Dél-dunántúli Tagozat konferenciájának absztraktkötete. Pécs, 2020. 22.

Kordé, N. 2020. A második világháború végén kialakított bajai hadifogolytábor története és utóélete. Hadtörténelmi Közlemények, 133. (2020) 1. sz. 76–103.

Kordé, N. 2019. Ércszobor a város nagy fiának. Adalékok a Tóth Kálmán-szobor és a tér történetéhez. (Baja köztéri szobrai 1.) Bajai Honpolgár, 2019. november (XXX. évf. 11.) 11-13.

történész muzeológus
telefon: 70-423-5946
email: konori1987@gmail.com

Végzettség

2012. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar történelemtanár, hon-és népismerettanár (MA)
2009. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar történelem alapszakos bölcsész (BA)

Tevékenység

A Türr István Múzeum helytörténeti gyűjteményének gondozása; gyűjteménygyarapítás, tudományos kutató- és feldolgozómunka, valamint közművelődési feladatok ellátása.

Kutatási terület:
– Baja és a környékbeli települések helytörténete;
– a térség társadalom- és életmódtörténete a XX. század derekán;
– a II. világháborús bajai hadifogolytábor története

Publikációk

Kordé, N. 2021. A polihisztor és népnevelő – 50 éve halt meg Eötvös József 2. Bajai Honpolgár, 2021. május (XXXII. évf. 5.) 5-7.

Kordé, N. 2021. A polihisztor és népnevelő – 50 éve halt meg Eötvös József 1. Bajai Honpolgár, 2021. április (XXXII. évf. 3.) 9-11.

Kordé, N. 2020. Adalékok a bajai hadifogolytábor (1944–1945) történetéhez – Puskás Mihály iratanyaga a Türr István Múzeum helytörténeti gyűjteményében. In.: Kiss Márton (szerk.) Konfliktusok interdiszciplináris megközelítésben – A Magyar Hadtudományi Társaság Dél-dunántúli Tagozat konferenciájának absztraktkötete. Pécs, 2020. 22.

Kordé, N. 2020. A második világháború végén kialakított bajai hadifogolytábor története és utóélete. Hadtörténelmi Közlemények, 133. (2020) 1. sz. 76–103.

Kordé, N. 2019. Ércszobor a város nagy fiának. Adalékok a Tóth Kálmán-szobor és a tér történetéhez. (Baja köztéri szobrai 1.) Bajai Honpolgár, 2019. november (XXX. évf. 11.) 11-13.

Megszakítás