Kothencz Kelemen

Kutatói életpálya
1999–2004 Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, néprajz szak
1998–1999 Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvány Kézműves és Szolgáltató Szakiskola, Budapest, bőrtárgykészítő
1994–1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Középiskola, Dunaújváros, vendéglátó szak

Munkahelyek
2021. szeptember 1-től Türr István Múzeum és Bácskai művelődési Központ
2004. szeptember 1-től Türr István Múzeum

Kutatási terület
2004- Baja környéke: kismesterségek, nemzetiségi együttélés, alsópapság, agrárnéprajz, társadalom-néprajz, életmódtörténet, jogi néphagyomány- és népszokáskutatás
2002–2004 Bánság, Jázova: hagyományos juhászat
2002–2003 Erdély, Magyarlapád: paraszti állattartás hagyományos rendje
1999–2001 Lendva-vidék: falusi zenekarok

Tagságok, megbízatások
Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a néprajzi muzeológia szakági csoport szakfelügyelője (2019)
Magyar Néprajzi Társaság Nemzetiségkutató Szakosztály titkára (2012)
Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (2011)
Szellemi Kulturális Örökség Bács-Kiskun megyei referense (2011)
VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottság (2010)
Bárdos Ferenc Helyismereti Klub (2007)
Magyar Néprajzi Társaság (2005)

Publikációk
Válogatott bibliográfia
– Mesterség és migráció. Vándoriparosok Hercegszántón a XIX–XX. század fordulóján
In: Kothencz Kelemen (szerk.): Migráció és hagyományformálódás a történeti Duna-Tisza közi nemzetiségek népéletében
Baja, 2018. 85–98.
– Bácskai házasságok rendkívüli megnyilvánulásai a plébániai iratok tükrében
In: Nagy Janka Teodóra (szerk.): A jogi kultúrtörténet és a jogi néprajz új forrásai I. Jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi interdiszciplináris nemzetközi konferencia.
Szekszárd, 2018. 177–190.
– A Hajós környéki táj 19. századi vallásos ponyvanyomtatványai
In: Pilipkó Erzsébet–Fogl Krisztián Sándor (szerk.): Vallásos kultúra és életmód a Kárpát-medencében 10. Konferencia Veszprémben a Laczkó Dezső Múzeum és a Veszprémi Hittudományi Főiskola közös szervezésében 2014. május 20–23.
Veszprém, 2017. 968–983.
– „Őseink és elődeink örök emlékezetére a jövő halásznemzedéknek pedig tanulságra” Halászati örökség a Duna mentén
Létünk XLVII. 2017. 1. sz. 95–108.
– Történeti-néprajzi adatok a dunai „malmos gazdaságok” XIX. század eleji működéséről
In: Kothencz Kelemen (szerk.): Víz, ember, örökség. Tanulmányok a 90 éve született Solymos Ede tiszteletére
Baja, 2017. 159–168.
– Végrendelkezés Bajaszentistvánon a 19. század elején
In: Nagy-Janka Teodóra (szerk.): Szokásjog és jogszokás I–II. Jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi tanulmányok
Szekszárd, 2016. 219–235.
– Családi élet a XIX. század eleji Dusnokon
In: Kothencz Kelemen (szerk.): Családi csokrok. A IX. Duna–Tisza közi nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia (Baja, 2014. július 17–18 .) előadásai.
Baja, 2015. 47–54.
– Vész a vejszénél. A vejszés rekesztő halászat történeti–néprajzi emlékei a XIX. század eleji Szeremléről. In: Kothencz Kelemen (szerk.): Határjelek és hagyásfák. A hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok. Baja, 2014. 130–139.
– Őrszállásiak önazonossága a XIX. század végi levéltári források tükrében
In: Kinka Erzsébet – Mák Ferenc – Pastyik László (szerk.) A koronakerület gondnoka. 100 éve született Gyetvai Péter kanonok, egyháztörténész. Péterréve, 2012. 80–91.
– Szentistváni szindikusok
In: Kothencz Kelemen (szerk.) Sarjadó sorsok. A VIII. Duna–Tisza közi nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia (Baja, 2011. július 14–15.) előadásai.
Baja – Kecskemét, 2012. 77–82.
– Bajmoki bajok az istentiszteleti nyelvrendet illetően. In: Dévavári Beszédes Valéria–Silling Léda (szerk.) Szenvedély és szolgálat. Tanulmányok a hatvanesztendős Silling István tiszteletére. Szabadka, 2010. 345–356.
– Társadalmi, gazdasági és kulturális viszonyok a XX. századi Dusnokon (Ács Judit társszerzővel) In: Bárth János (szerk.) Dusnok története és néprajza. Dusnok, 2010. 275–322.
– Nyelvrendi perlekedések. A római katolikus istentiszteleti nyelvrend ügye a hercegszántói sokac és magyar lakosság körében a 19–20. század fordulóján. In: Cumania 22. Kecskemét, 2006. 97–139.

Megszakítás