Pap Evelin

KUTATÓI ÉLETPÁLYA
2016. Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar történelem alapszak
2018. Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar régészet szak (archeometria-középkor szakirány)

TEVÉKENYSÉG
A Türr István Múzeum régészeti gyűjteményének gondozása; régészeti megfigyelések és ásatások lebonyolítása, a múzeummal szerződésben álló műszeres kutatók koordinálása, gyűjteménygyarapítás, tudományos kutató- és feldolgozómunka és közművelődési feladatok ellátása.

Kutatási terület
őskor, középkor

PUBLIKÁCIÓK

Pap Evelin: Egy Árpád-kori temető régészeti és archeometriai elemzése (Főnyed–Gólyásfa) In: Acta iuvenum: Sectio archaeologica 4. Szeged, 2019. 119–139.

Rábai Krisztina–Cs. Andrási Réka–Pap Evelin: Középkori pecsétnyomó Bátmonostor–
Pusztafaluról. In: Cumania 29. Kecskemét, 2021. 81–90.

(megjelenés alatt) Pap Evelin: Egy Árpád-kori temető régészeti és archeometriai elemzése (Főnyed–Gólyásfa). Fiatal Középkoros Régészek 10. Konferenciájának tanulmánykötete.

Cs. Andrási Réka–Pap Evelin–Pásztor Emília: Páratlan bronzkori sír Baja határából. Határtalan régészet 2021/3. 62-65. o.

Pap Evelin–Szabó Zsolt: Emlékek a hódoltságkor végi Bajáról és környékéről. Bajai Honpolgár (XXXI. évfolyam 5. szám, 21-22. o. 2020. május)

Cs. Andrási Réka–Pap Evelin Legújabb régészeti kutatások a Bajai Járásban. Bajai Honpolgár (XXXII. évfolyam 8-9. szám, 37-38. o. 2021. július-augusztus)

(megjelenés alatt) Cs. Andrási Réka–Pap Evelin: A historizmus előképei. Késő középkori-kora újkori régészeti kutatások Baja belvárosában. Bácsország Folyóirat

(készülő kézirat) Evelin Pap: New observations on the neolithic along the left bank of the Danube: Sopot culture burial ground at Dávod. Prehistoric Communities along the Danube Nemzetközi Konferencia kötete.

(készülő kézirat) Soós Bence–Pap Evelin: A Dávod-Sertéstelep lelőhelyen feltárt kora vaskori sír régészeti és archaobotanikai elemzése.

(készülő kézirat) Pap Evelin–Borsódi Martin: Barbárok a sükösdi mocsárvilágból: szarmata kori leletek Sükösd-Páskum-dűlőből. „Hadak útján” a népvándorláskor fiatal kutatóinak 30. konferenciája kötete.

Megszakítás