Örökségszálló – a Türr István Múzeum látványtára című HU07-0019-A1-2013

A kulturális és természeti örökség védelme, megőrzése és hozzáférhetőségének javítása, a fenntartható helyi közösségek támogatása és a társadalmi kohézió erősítése az EGT Finanszírozási Mechanizmus fontos célkitűzése Magyarországon és 14 támogatott országban. Az EGT Alap Norvégia, Izland és Liechtenstein, mint donor országok által létrehozott finanszírozási mechanizmus. A három ország népességi és gazdasági súlya arányában járul hozzá a támogatási alaphoz. A 2009-14-es időszakban rendelkezésre álló 993.5 millió eurós költségvetés 94 százalékát Norvégia adja, Izland részesedése közel 5 százalék, Liechtenstein hozzájárulása 1 százalék. Magyarország az EGT Finanszírozási Mechanizmus keretéből 70,10 millió euró támogatásban részesül.

A programterület célja a városi épített és kulturális örökség, valamint a kapcsolódó táji örökség megőrzése és bemutathatóvá tétele, valamint a kulturális örökséghez való hozzáférés javítása. Emellett fontos szempont az is, hogy a különböző területek gazdasági-társadalmi fejlettsége közötti különbségek a kulturális javakhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés javítása által csökkenjenek.

Az ’Örökségszálló – a Türr István Múzeum látványtára’ című, HU07-0019-A1-2013 azonosítószámúprojekt 137 217 500 Ft támogatást kapott az EEA Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 keretében.

Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program és a Városi Épített Örökség megőrzése (A1) programterület keretében megvalósuló projekt összköltsége: 144 439 436 Ft.

A megvalósítás időtartama: 2016. 05.01. – 2017. 04.15.

Kedvezményezett:

Türr István Múzeum, 6500 Baja, Deák Ferenc utca 1.

Partnerek:

Bajai Cigány Önkormányzat

Bajai Horvát Önkormányzat

Bajai Német Önkormányzat

Bajai Szerb Önkormányzat

Baja város Türr István Múzeuma a projekt keretében felújítja és átalakítja a soknemzetiségű népességgel és sokszínű kultúrával büszkélkedő város központjában a Deák Ferenc u. 1. szám alatti országos műemléki védettség alatt álló épülete belső terének egy részét. Az épület harmonikusan illeszkedő eleme a város főterének, ezért megóvása a történelmi belváros építészeti egységének megtartását is jelenti. A korszerű energetikai, környezetbarát elvárásoknak is megfelelő felújítás és funkcióváltó átalakítás célja, hogy a nagy múltú és városképileg meghatározó műemléképület minél nagyobb része megnyitható és használatra ösztönző legyen a nagyközönség számára. Ezáltal megerősödjön a nemzetiségi bázisintézményként is működő muzeális intézménynek helyt adó épület kulturális és közösségi funkciója és javuljon a soknemzetiségű kulturális örökséghez való hozzáférés.

A fejlesztés eredményeként a beltér megnyitása a látogatók számára 30%-ról 60%-ra növekszik. Kialakításra és berendezésre kerül a múzeumi gyűjtemények további 40 %-a, min. 50 db kiállítási tárgy restaurálásával és a digitális tartalmakhoz való hozzáférést segítő 3 infóponttal: 1 múzeumi és 1 helytörténeti foglalkoztató, 2 helytörténeti, 3 képzőművészeti és 6 tematikai egységből álló néprajzi és 2 textil látványraktár és a kiszolgáló helyiségek, összesen 542 m2 felületen. A műemlék kulturális és közösségi funkciójának megerősítéséhez a Projektgazda a négy nemzetiségi közösséget képviselő önkormányzati (Cigány, Horvát, Szerb és Német) partnerekkel közösen rendszeresen megrendezésre kerülő rendezvényt indít el. Kidolgoz továbbá 9 db rendszeres foglalkoztató programot, oktatási segédanyagot a 3-23 éves korosztály számára, amelyben alapvető szerepet játszik a tehetséggondozás és a társadalmi felzárkóztatás, ugyanakkor hűen tükrözi azt a különösen gazdag kulturális sokszínűséget, ami a városnak nemcsak a múltját, de a jelenét is jellemzi.

A projekt megvalósulásával az „Örökségszálló” – a 79 éves közgyűjtemény mintegy 100 000 darabos műtárgyállományának közel 60%-a válik bemutathatóvá, a jelenlegi 20% helyett. Kincses Bácska kulturális öröksége végre minden érdeklődő látogató számára közkinccsé válhat.

Megszakítás