ÖRÖKSÉGSZÁLLÓ II. – MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA, ESZKÖZFEJLESZTÉS, SZAKMAI TÁMOGATÁS EFOP 3.3.2 – 16 – 2016 – 00043

EFOP 3.3.2 – 16 – 2016 – 00043

Örökségszálló II. – múzeumpedagógiai programok kidolgozása, eszközfejlesztése, szakmai támogatása

A támogatás összege: 24 797 976 Ft 

A támogatás intenzitása: 100%.

Megvalósítási időszak: 2018. január 01 – 2019. december 31.

A projekt célja, hogy a Türr István Múzeumba a bajai térségből rendszeresen látogató közoktatási intézmények számára megkönnyítsük a múzeumlátogatást (szállítási költségek, tömegközlekedés finanszírozása) és a partner nevelési-oktatási intézmények igényeinek megfelelő, pedagógiai programjaihoz igazodó múzeumi órákat, élménypedagógiai foglalkozásokat szervezzünk.

            Kiválasztott tématerületeink a múzeum és közérdekű muzeális kiállítóhelyeinek, épületeinek,  tárlatainak, műtárgyainak, felhalmozott tudás-anyagának sokszínűségére építenek, s az alábbi területeket érintik: archeo-csillagászat, régészet, halászati örökség a Duna mentén, néprajzi csoportok Baja környékén, Észak-Bácska és Baja város története, művészettörténete, kortárs képzőművészete.

            A bajai Türr István Múzeum munkatársai fontosnak tartják a gyermekek egyéni, páros és csoportos munkavégzésének lehetőségét, ellentétben, az iskolákban sajnos mai napig túlnyomórészt jelenlévő: frontális oktatással szemben. A kérdve – kifejtés, a cselekedtetés, az önálló gondolatok megfogalmazásának kapcsán a beszédművelés és szókincsbővítés mind részcélként jelenik meg egyes foglalkozásainkon. Az interaktív eszköztár (TV, video, infopult) megléte ellenére, hangsúlyosan fontosnak tekintjük a személyközi élmények megélésének lehetőségét, ahol a (foglalkozáson résztvevő) gyermek egyénileg megszólítva érezheti magát és további ismeretbővítést, „kutatásainak” támogatását, az ehhez történő személyi és tárgyi feltételeket és a tényleges odafordulást is megkaphatja.

            A két évet magába foglaló pályázati időszak alatt az együttműködési szerződések értelmében, a Szent László ÁMK valamint a Szeremle- Dunafalva Általános Iskola, illetve a Bajai Szakképzési Centrum diákjait és kollégistáit kívánjuk megszólítani, bevonni és reménység szerint támogatni abban, hogy ismereteik bővítésén túl olyan környezetben gyűjthessenek tapasztalatokat, élményeket, ahová bármikor újra eljöhetnek. A helyszín szépsége, varázsa, biztonságot nyújtó közege és a tárgyi feltételek mellett a sokoldalúan képzett múzeumi munkatársi csapat – amely közösség szellemi műhelyként is működik – elfogadó és befogadó (nem a lexikális tudást egyoldalúan sulykoló és számon kérő), a gyermekek életkori sajátosságaira építő, új elemekkel és módszertani megoldásokkal színesített foglalkozásokkal várja jelenleg és a megvalósítandó pályázat során egyaránt őket. Célunk a tanórán kívüli közösségépítés az egészséges, kulturált, származásukat büszkén viselő ifjak formálása.

Megszakítás