Régészeti látványtár és tanulmánytár fejlesztése a Türr István Múzeumban EFOP- 4.1.9 – 16 – 2017-00004

EFOP- 4.1.9 – 16 – 2017-00004

Régészeti látványtár és tanulmánytár fejlesztése a Türr István Múzeumban

Támogatás: 49 995 405 Ft

A támogatás intenzitása: 100%.

Megvalósítási időszak: 2018. január 01 – 2019. december 31.

A Türr István Múzeum országosan védett műemléki épületének revitalizációja várostörténeti, művészettörténeti és műemlékvédelmi szempontból is elodázhatatlan feladat. Az épület állagvédelmének, korszerűsítésének fontos részét képezi a kulturális tartalommal történő fejlesztés, az ingatlanban működő tudományos intézmény szakmai feladatellátásának korszerű körülményeinek megteremtése. A kialakítandó régészeti látványtár és a hozzá kapcsolódó foglalkoztató terem, illetve eszközeik az Örökségszálló néprajzi, helytörténeti és képzőművészeti látványtárának régészeti bővítését, kiegészítését jelenti, mely a közgyűjtemény régészeti gyűjteményének különböző korszakainak, illetve azok kapcsolódásának, összefüggéseinek bemutatását szolgáló komplex információ- és szolgáltatásnyújtás megvalósulását teszik lehetővé.

            A Türr István Múzeum Baja város kulturális közszolgáltatásainak bővítésén és fejlesztésén túl, a járásban, a megyében, de országosan is egyedülálló régészeti leleteinek bemutatásával, a szakmai tanulmányozás lehetővé tételével térségi jelentőségű szolgáltatásfejlesztést kíván megvalósítani.

            A múzeum jelenleg számos, országosan és nemzetközileg is jelentős temető leletanyagát őrzi.  Legjelentősebb a Madaras-halmok nevű, szarmata – Kr. u. 2. századtól 5. századig használt temető – 666 síros temetkezési hely, mely Európa szerte az egyetlen, teljesen feltárt szarmata temető, s a népvándorlás korának egyik legemblematikusabb lelőhelye.

            Unikális felfedezés Érsekcsanádon – az egykori középkori Szentgyörgy falu helyén –, a középkorhoz köthető, 2016 őszén történt mentőfeltárás során dokumentált 14-15. századi festett, plasztikus ábrázolásokkal ellátott vályogtemplom, mely országosan az első ilyen felfedezés, így rendkívül nagy jelentőséggel bír. A feltárás folytatásának előkészítése szakemberekkel való együttműködésben már megtörtént.

            Jelenleg a múzeumban őrzött leletanyagok egyáltalán nem, illetve 1-2 leletanyagot érintve kisebb, 3-6 hónapos időszaki kiállítások során kerültek bemutatásra. A leletanyagokat, köztük a szakirodalmakban sokat hivatkozott és a régészeti tanszékeken országosan is oktatott lelőhelyek feltárt anyagait sem a szakmai sem a széles közönség nem láthatta még. A múzeum nem rendelkezik a bemutatáshoz szükséges speciális, kiépített infrastruktúrával. A múzeum épületének adottságai jelen állapotukban nem teszik lehetővé a térségben feltárt leletek bemutatását, azok megfelelő, hosszú távon is értékmegőrzést biztosító tárolása sem megoldott.

            A projekt keretében kialakításra kerülő régészeti látványtár és a kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkoztató terem hozzájárul a térségben feltárt leletek, kulturális örökségek értékmegőrzéséhez. Megfelelő körülményeket biztosít a tároláshoz és bemutatáshoz, lehetővé teszi az informális oktatás megvalósulását óvodás kórtól az idősekig minden korosztály számára. A széles közönség elérése mellett teret és lehetőséget ad arra, hogy a szakmai szereplők – egyetemi régészeti oktatásban részt vevők, továbbá régészek és kutatók – tanulmányozhassák azokat a feltárt elemeket, amelyek megtekintésére, elemzésére eddig nem nyílt lehetőségük.

Megszakítás