Történetiség, nemzetiség, írásbeliség

A Türr István Múzeum új kiadványaként Kothencz Kelemen szerkesztésében Történetiség, nemzetiség, írásbeliség címmel jelent meg a XI. Duna-Tisza közi nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia (Baja, 2022. május 19–20.) előadásait tartalmazó tanulmánykötet. A kiadvány megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap Múzeumok Kollégiuma támogatta.

A tanulmánykötetben a szerkesztői előszót követően az alábbi tanulmányok kaptak helyet:

Bárth János: A bácsi Szent Antal kápolna

Bárth Dániel: Vetélkedő szentelmények Nemzetiségi vonatkozások a XVIII–XIX. századi bácskai lokális

rituális gyakorlatok írásos forrásaiban

Romsics Imre: Tótok-e a miskei tótok? Népiség és nyelvhasználat Miskén a XVIII–XX. században

Nagy Janka Teodóra: A falu és jegyzője: a „fent” és a „lent” jogának szorításában

Kothencz Kelemen: Bajai baráti szerződés 1858-ból

Frauhammer Krisztina: A KALÁSZ leányegyesületek és kiadványainak hatása a Kalocsai Főegyházmegye falusi leánytársadalmára, népi kultúrájára

Pastyik László: Ókatolikus törekvések a Délvidéken

Besnyi Károly: Többszörös kisebbségben. Magyar reformátusok Alsó-Bácskában az 1800-as években

Papp Árpád: A nagy számszámháború eredményei (avagy a népcsoportok vélt jellemzőinek felhasználása a párizsi bbéketárgyalásokon, külön tekintettel Baja városára és a Duna két partjára)

Horváth Sándor: „na uzsinu szmo jóizüen pojéli tu finomasztu dinnyu” Rác-horvát levelezés az 1960-as évekből

Bárth M. János: Sváb-magyar nyelvi kontaktusok Császártöltés helyneveiben

Klamár Zoltán: Adorjánból Nadrljan. Egy Kelet-Bácskai falu kálváriájának emléke az írásbeliségben, szóbeliségben és a földrajzi névadásban

Szőke Anna: Egy kézzel írt halottas könyv mélyreható szálai

Megszakítás