Adatvédelmi szabályzat

Ez a Baján, a Deák Ferenc u. 1. szám alatt elérhető Türr István Múzeum adatvédelmi szabályzata, és leírja, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait. A Türr István Múzeum nagy jelentőséget tulajdonít az Ön magánéletének védelmének, és személyes adatait mindig az Általános Adatvédelmi Rendeletnek megfelelően kezeljük.

1. HATÁLY

Jelen Adatvédelmi szabályzat kiterjed minden olyan személyes adatra, amelyet a Türr István Múzeum gyűjt és használ Önről, amikor felkeresi weboldalunkat, alkalmazásunkat vagy webáruházunkat, adományoz, a Türr István Múzeum támogatója lesz, szponzorál, részt vesz valamelyik rendezvényünkön, vagy egyéb szolgáltatásaink igénybevétele esetén, vagy amikor a jegyen vagy webáruházon keresztül vásárol, vagy egyéb módon vásárol tőlünk termékeket. A személyes adatok olyan információk, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy magánszemélyként azonosítsuk Önt, az alábbiakban „Az általunk feldolgozott személyes adatok” részben leírtak szerint.

2. AZ ÖNRŐL ÁLTALUNK KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

Az Ön által használt szolgáltatásoktól vagy a megvásárolt termékektől függően az Öntől gyűjtött és feldolgozott személyes adatok a következők:

 • Az Ön elérhetőségei, például név, e-mail cím, cím és (mobil) telefonszám.
 • Az Ön fiókadatai és (elektronikus) azonosító adatai, például a webhelyen lévő fiókja vagy a bankszámlaszáma, az elektronikus azonosítási adatok, például az IP- vagy MAC-címe, beleértve azokat az adatokat is, amelyeket Ön saját maga ad hozzá fiókjához (beleértve felhasználónevét, jelszavát, születési dátumát, érdeklődési körét).
 • Online Szolgáltatásaink vagy alkalmazásaink használatával kapcsolatos információk, például az Ön által meglátogatott weboldalak, az Önt érdeklő termékek és szolgáltatások, a bevásárlókosár tartalma.
 • A tőlünk vásárolt termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információk, például hobbijai és érdeklődési köre, szakma/munka, fényképek, személyes jellemzők és az adott termék vagy szolgáltatás használatának ismerete.
 • A velünk folytatott kommunikáció tartalma, például amikor e-mailben, telefonon vagy más módon kapcsolatba lép velünk.

3. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉNEK CÉLJA ÉS JOGALAPJA

A Türr István Múzeum az Ön személyes adatait az alábbiakban meghatározott célokra, jogalap alapján gyűjti és használja fel. Amennyiben a Türr István Múzeum már birtokában van az Ön személyes adatainak, ezeket a személyes adatokat ugyanazon célokra és azonos jogalapra használjuk fel.

 • Egy megállapodás végrehajtásához szükséges.
  Az Ön személyes adatait a Termékek vásárlása és a Szolgáltatások nyújtása iránti kérelem kezelése érdekében gyűjtjük és dolgozzuk fel. Ezen túlmenően az Ön személyes adatait az Öntől érkező kérések, panaszok vagy kérdések kezelésére kezeljük.
 • A Türr István Múzeum jogos érdekeinek képviseletéhez szükséges.
  A fent említett személyes adatokat felhasználhatjuk termékeink és szolgáltatásaink fejlesztésére, valamint látogatóink és kapcsolataink jobb megértésére és megcélzására, mind összesített, mind egyéni szinten. Ez azt jelenti, hogy elemezzük termékeink és szolgáltatásaink Ön általi használatát, és ezeket az információkat termékeink és szolgáltatásaink fejlesztésére, valamint jobb felhasználói élmény biztosítására használjuk (például elemezzük, hogy Ön mely weboldalakat látogatja meg a weboldalunkon, és mely termékeket és az Ön által használt szolgáltatások , amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy személyes profilokat hozzunk létre, és felmérjük, mi érdekelheti Önt, és milyen ajánlásokat tudunk adni, amikor szolgáltatásainkat használja).
 • Engedély alapján.
  A szükséges mértékben az Ön hozzájárulását kérjük, hogy tájékoztassuk a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos hírekről vagy promóciókról. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Az alábbiakban felsoroljuk, hogyan kell ezt megtenni.
 • Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
  Személyes adatait felhasználhatjuk a vonatkozó törvények betartására, a hatóságok és kormányzati szervek kérésének teljesítésére, vagy a bűnüldöző szervekkel való együttműködésre.

4. COOKIE-K HASZNÁLATA

Weboldalunk és alkalmazásaink sütiket használnak a használhatóság, a hatékonyság és a biztonság fokozása, valamint marketing célokra. A cookie-k kis szöveges fájlok az Ön számítógépén, amelyeket a böngészője tárol. További információkért és a Türr István Múzeum által használt cookie-kért tekintse meg a Cookie-szabályzatot .

5. KI KAPJA MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Az Ön személyes adataihoz csak a Türr István Múzeum felhatalmazott alkalmazottai férhetnek hozzá, amennyiben ez a Türr István Múzeumnál végzett feladataik ellátásához szükséges.

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat az Ön kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül nem adjuk ki harmadik félnek, kivéve, ha ez a 3. pontban leírt célok megvalósításához szükséges. Például továbbadhatjuk személyes adatait szállítóknak/szolgáltatóknak. Szolgáltatók a szerződések teljesítésére. amelyeket Önnel kötünk, például fizetések feldolgozására. Ezen túlmenően személyes adatait kiadhatjuk a hatóságoknak a vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése érdekében.

6. SZEMÉLYES ADATAINAK TOVÁBBÍTÁSA

Eltérő rendelkezés hiányában az Ön személyes adatait az Európai Unióban kezeljük és tároljuk. Szolgáltatóink az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívülre továbbíthatják egy olyan országba, amely az európai jog szerint nem nyújt ugyanolyan szintű védelmet, mint az az ország, ahol Ön általában használja termékeit és/vagy szolgáltatásait. Ezt követően megtesszük a szükséges lépéseket annak biztosítására, hogy személyes adatai megfelelő védelmet élvezzenek, például EU szabványos szerződéseket kötünk az EGT-n kívüli felekkel.

7. BIZTONSÁG

Megfelelő és ésszerű biztonsági intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy megvédjük személyes adatait a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, elvesztés vagy nem megfelelő felhasználás ellen, valamint megvédjük személyes adataid pontosságát és sértetlenségét. A kockázatnak megfelelő biztonsági szint biztosítása érdekében technikai és szervezési intézkedéseket teszünk, beleértve a rendszereinkhez való hozzáférés biztonságát is.

8. MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG SZEMÉLYES ADATAIT?

Személyes adatait mindaddig megőrizzük, ameddig szükséges vagy megengedett, tekintettel arra a célra, amelyből azokat megszerezték, és a jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerint. A megőrzési időszakunk meghatározásához használt kritériumok a következők: (i) az az időszak, amely alatt folyamatos kapcsolatban állunk Önnel; (ii) van-e ránk jogi kötelezettség; és (iii) jogi helyzetünk fényében kívánatos-e a megőrzés (például a feltételek végrehajtásával, perekkel vagy jogi vizsgálatokkal kapcsolatban).

9. MILYEN JOGAI VANNAK SZEMÉLYES ADATAIVAL KAPCSOLATBAN, ÉS HOGYAN GYAKOROLHATJA EZEKET A JOGOKAT?

A vonatkozó törvények és szabályozások értelmében Önnek különféle jogai vannak személyes adataival kapcsolatban, beleértve:

 • Hozzáférési jog. Kérésére díjmentesen tájékoztatást adunk az Önről általunk kezelt személyes adatokról.
 • Helyesbítés joga. Kérésére helyesbítjük, kiegészítjük, zároljuk vagy töröljük az Ön személyes adatait, ha azok tényszerűen tévesek, hiányosak vagy az adatkezelés céljával vagy céljaival nem relevánsak, vagy bármilyen más módon, jogszabályi rendelkezést sértő módon kezelik. Vonja vissza hozzájárulását. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja személyes adatainak későbbi feldolgozásához.
 • Tiltakozás joga. Önnek jogában áll tiltakozni az érintett személyes adatainak marketingcélú kezelése ellen.
 • Korlátozáshoz való jog. Adott esetben Önnek jogában áll kérni a Türr István Múzeumtól személyes adatai kezelésének korlátozását. Ez azt jelenti, hogy az Ön személyes adatait (átmenetileg) nem kezeljük, és azok nem módosíthatók.
 • Törlési jog. Adott esetben az Ön személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül töröljük (az elfelejtéshez való jog).
 • Tiltakozás joga. Adott esetben Önnek jogában áll tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, többek között a Türr István Múzeum „jogos érdeke” alapján.
 • Adathordozhatósághoz való jog. Adott esetben áttekintést adunk az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokról, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőhöz továbbíthassuk, amennyiben ez technikailag lehetséges (adathordozhatóság).
 • Panasztétel joga. Végezetül, Önnek jogában áll panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése megsérti a jelen adatvédelmi nyilatkozatot.

Ha élni kíván valamely jogával, úgy megteheti, hogy kapcsolatba lép velünk az alábbiakban megadott elérhetőségeken.

10. ELÉRHETŐSÉGEK

Ha bármilyen kérdése van a jelen Adatvédelmi szabályzattal, személyes adatainak kezelési módjával kapcsolatban, vagy ha gyakorolni szeretné fenti jogait, kérjük, lépjen kapcsolatba a Türr István Múzeummal az alábbi elérhetőségeken:

Türr István Múzeum

6500 Baja, Deák Ferenc u. 1.

+3679 324 173

+36202939090

bajaimuzeum@gmail.com

Ez az adatvédelmi szabályzat időről időre frissül. Jelen Adatvédelmi szabályzat 2022. február 24-én lép hatályba. A legújabb verzió a www.bajaimuzeum.hu oldalon érhető el .

Megszakítás