A XI. Duna-Tisza közi nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia évkönyvének megjelentetése

Nemzeti Kulturális Alap Múzeumok Kollégiuma
Pályázati azonosító: 209188/00046
Támogatás összege: 600 000 Ft


Szakmai beszámoló:
A Duna-Tisza közi nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia több mint három
évtizedes múltra tekint vissza. A háromévente Baján megrendezendő tanácskozások
előadásainak táji keretei a Duna és a Tisza folyók közötti terület, amelyet északon
Kiskunlacháza, Cegléd és Szolnok, délen pedig Újvidék városok határolnak. A
konferenciaelőadások e nagytáj nemzetiségeit, néprajzi csoportjait veszik górcső alá. A bajai
konferenciákon a kutatók a régies kifejezéssel Kétvízközének nevezett terület Trianon előtti
és Trianon utáni nemzetiségeinek, kisebbségeinek tárgyi és szellemi örökségéről, néprajzáról
tartanak előadásokat. Sajnos az elmúlt két évben a pandémia miatt elmaradtak a bajai
tanácskozások. Örvendetes azonban, hogy a Türr István Múzeum és a Magyar Néprajzi
Társaság Nemzetiségi Szakosztálya 2022. május 19–20-án ismét meg tudta rendezni, immár
tizenegyedik alkalommal a tudományos konferenciát. A tanácskozásról a bajai múzeum
néprajzkutatója rövid beszámolót közölt a Néprajzi Hírek hasábjain.
A konferencia előadásait tartalmazó tanulmánykötet Kothencz Kelemen
szerkesztésében Történetiség, nemzetiség, írásbeliség címmel a Nemzeti Kulturális Alap
Múzeumok Kollégiuma pályázati támogatásának köszönhetően jelenhetett meg.
A tanulmánykötetben a szerkesztői előszót követően az alábbi tanulmányok kaptak
helyet:

Bárth János: A bácsi Szent Antal kápolna
Bárth Dániel: Vetélkedő szentelmények
Nemzetiségi vonatkozások a XVIII–XIX. századi bácskai lokális rituális gyakorlatok írásos forrásaiban
Romsics Imre: Tótok-e a miskei tótok? Népiség és nyelvhasználat Miskén a XVIII–XX. században
Nagy Janka Teodóra: A falu és jegyzője: a „fent” és a „lent” jogának szorításában
Kothencz Kelemen: Bajai baráti szerződés 1858-ból
Frauhammer Krisztina: A KALÁSZ leányegyesületek és kiadványainak hatása a Kalocsai Főegyházmegye falusi leánytársadalmára, népi kultúrájára
Pastyik László: Ókatolikus törekvések a Délvidéken
Besnyi Károly: Többszörös kisebbségben. Magyar reformátusok Alsó-Bácskában az 1800-as években
Papp Árpád: A nagy számszámháború eredményei (avagy a népcsoportok vélt jellemzőinek felhasználása a párizsi béketárgyalásokon, külön tekintettel Baja városára és a Duna két partjára)
Horváth Sándor: „na uzsinu szmo jóizüen pojéli tu finomasztu dinnyu” Rác-horvát levelezés az 1960-as évekből

Bárth M. János: Sváb-magyar nyelvi kontaktusok Császártöltés helyneveiben
Klamár Zoltán: Adorjánból Nadrljan. Egy Kelet-Bácskai falu kálváriájának emléke az írásbeliségben, szóbeliségben és a földrajzi névadásban
Szőke Anna: Egy kézzel írt halottas könyv mélyreható szálai

Megszakítás